Fælles opråb om oversvømmelserne i Pakistan

Oversvømmelserne i Pakistan er en sidste advarsel. Tid til klimahandling

Klimakrisen er virkelig og det betaler Pakistan for i dag. En tredjedel af Pakistan er oversvømmet. Over 33 millioner mennesker har måttet flygte fra hus og hjem.

Flere tusinder er døde, og flere vil følge. Markerne oversvømmet og madproduktionen er lagt ned, så landet er tvunget til at importere mad på et usikkert globalt marked. Det er en realitet i disse dage, men risikerer at blive normen for Pakistan, der et af de lande, der rammes hårdest af klimaforandringerne. Klimaforandringer, der primært er skabt af rige lande i Vesten, herunder Danmark. Som land har Pakistan udledt forsvindende lidt drivhusgasser per indbygger, mens Vesten står for omkring 92 procent af de historiske udledninger. Denne situation er i sig selv uretfærdig, men bliver dobbelt uretfærdig, hvis man også tæller Pakistans gæld til Vesten med. For på trods af, at landet var koloniseret i næsten 100 år med massive udplyndringer af mennesker og miljø, så har Pakistan i 2023 budgetteret med at bruge 47 procent af statsbudgettet på at betale af på gæld.

En del af gælden er til private banker. Afbetaling af gæld til private banker bliver ofte prioriteret, da det er sværere at få gældseftergivelse her end hos de internationale institutioner. Derfor risikerer også det kriselån som Pakistan netop har fået bevilget af Den Internationale Valutafond, at blive brugt til netop at betale tilbage på lån til private banker snarere end at blive brugt til at kæmpe imod de oversvømmelser der lige nu hærger landet.

Det understreger at selvom landet i disse måneder kan fejre 75 året for befrielsen fra Storbritanniens koloniale lænker, er gældslænkerne ikke for alvor fjernet. Derfor peger fingrene tilbage på os når katastrofer, som den i Pakistan rammer. For en fattig pakistansk bonde kan ikke stoppe en udledning, der i forvejen er minimal, men det kan vi i lande, som Danmark, hvor vi allerede i marts måned havde opbrugt vores andel af jordens ressourcer. En global retfærdig klimahandling kræver derfor også et opgør med de strukturer ødelæggelsen beror på, såsom beskyttelse af multinationale selskaber igennem handelsaftaler, med den fossile industri der fortsat søger efter ny olie og gas og et opgør med et gældsregime, der gør at lande som Pakistan overlever på finansiel nåde. Indtil da vil Pakistan og andre lande, der både lider under en uretfærdig gældsspiral og klimaforandringernes konsekvenser synke længere ned i et hul af uretfærdighed skabt af et system, der kun tænker på at tilgodese de samme mennesker, som udleder allermest. Derfor bliver Pakistan forhåbentligt den sidste advarsel til den politiske elite, der skal sætte en stopper for de mennesker, der lukrerer på at se verden blive ødelagt. For hvordan kan det være at der stadig findes mennesker, der bliver rige af at ødelægge vores eneste planet og tage størstedelen af menneskeheden med sig i faldet? For et par dage siden sagde den pakistanske klimaforsker, Farhad Saeed, til BBC, at “alt det her sker mens verden kun er opvarmet med 1.2 grader.

Bliver det bare lidt varmere er det en dødsstraf til rigtig mange pakistanere”.  Lige nu er vi på vej mod 3-4 graders opvarmning, som alt andet lige er en dødserklæring til menneskeheden. 

Global Aktion, Mads Thunestvedt

NOAH – Friends of the Earth, Ingvild Haukeland 

Klimakollektivet, Marie Hagensen

Gode Penge, Andrea Thorup

Links:
Quantifying national responsibility for climate breakdown: an equality-based attribution approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary boundary – ScienceDirect → 92% af de historiske udledninger 

https://www.information.dk/indland/2022/03/resten-verden-samme-forbrug-ressourcer-danmark-kraeve-42-jordkloder → Danskernes brug af verdens ressourcer 

How Pakistan floods are linked to climate change – BBC News → Pakistan, klimaforandringer og citat af Farhad Saeed