Resource grabbing

Kontroversielt mineselskab trækker sig ud af Mozambique, imens befolkningen må se langt efter kompensation

Mineselskabet Vale trækker sig fra kulproduktionen i Téte-provinsen for at gennemgå en ”grøn” omstilling. Minen efterlades dog til opkøb og videre kulproduktion imens den lokale befolkning fortsat lider under ringe levevilkår og utilstrækkelig kompensation fra Vale.

Befolkningens overhørte rettigheder

I Téte provinsen i Mozambique raser en rettighedskonflikt imellem den lokale befolkning, regeringen og transnationale selskaber, med det brasilianske firma Vale i centrum. I 2011 startede Vale sin produktion i den åbne mine i Moatize, som ligger tæt på byen Téte i Téte-provinsen. Oprindeligt blev den lokale befolkningen lovet kompensationsordninger som bod for kulproduktionens gener og forflytninger. I stedet har Vales tilstedeværelse i provinsen haft alvorlige konsekvenser for den lokale befolkning.

En del af befolkningen er forflyttet til områder med ringe dyrkningsmuligheder og begrænset vandforsyning. Området ligger langt fra byen og den manglende infrastruktur afskærer yderligere denne del af befolkningen, hvilket forværrer mulighederne for at producere mad og indkomst. Det er ligeledes af stor kulturel betydning at man nemt kan besøge afdøde slægtninge ved nærliggende gravsteder, hvilket forflytningen af befolkningen umuliggør. Den resterende del af befolkningen bor tæt ved kulproduktionen og bliver udsat for store gener fra sprængninger i kulminen. Sprængningerne skaber meget larm, rystelser og enorme mængder af forurenende kulstøv, som infiltrerer vandet og luften som befolkningen anvender og indånder. Befolkningen i området udsættes herved for store sundhedsmæssige risici ved at have en kulmineproducent til nabo.

Regeringen i Mozambique skal ifølge deres minelovgivning investere 2,75% af indtægterne fra kulproduktionen i lokalsamfundet, men intet tyder på at dette beløb på noget tidspunkt har gavnet befolkningen. Både mine- og miljøministeriet i Mozambique spiller en væsentlig rolle i forvaltningen og prioriteringen af befolkningens rettigheder. Dog er manglende gennemsigtighed, skjulte kompensationskontrakter og udeblivende støtte på provinsniveau en stor hindring for sikringen af befolkningens rettigheder.

Vale trækker sig – hvad nu?

I januar meddelte Vale, at de har valgt at trække sig fra kulproduktionen i Téte for at undergå en grøn omstilling og blive CO2 neutrale inden 2050. Selvom dette umiddelbart har en positiv klang, så vil kulproduktionen med stor sandsynlighed fortsætte ufortrødent i området blot med nye ejere. Det er endnu uvist hvad der kommer til at ske med minen, men det er sandsynligt at nye ejere fra Indien eller Kina vil overtage kulproduktionen, idet den indiske og kinesiske stålindustri afhænger af kul. Den gældsramte regering i Mozambique har ligeledes økonomiske interesser i at opretholde kulproduktionen i landet.

Usikker fremtid for den lokale befolkning

Situationen for den lokale befolkning er usikker, da det er uvist hvordan befolkningens rettigheder vil blive prioriteret af de nye købere. Hverken regeringen eller transnationale virksomheder i området har ry for at varetage befolkningens behov, tværtimod. Nyheden om Vales trækning gør det kun endnu vigtigere at kæmpe for varetagelsen af befolkningens rettigheder.

Global Aktion (GA) samarbejder med bevægelsen Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades (AAAJC) omkring mobilisering af lokalsamfundet i Téte provinsen. Idet Vale trækker sig, kan det betyde et større arbejde for GA og AAAJC for at mobilisere lokalbefolkningen og ligge pres på mine- og miljøministerierne, således at der kommer støtte på provinsniveau og at der bliver tildelt et ansvar for reetableringen af lokalsamfundet.

Vales trækning melder derfor flere spørgsmål end svar omkring fremtiden for minen og den berørte befolkning. Det er vigtigere end nogensinde at fortsætte kampen for at sikre befolkningens rettigheder således, at de ikke forbliver undertrykt i regeringens og mineselskabernes behov for profit.