Jobopslag:

Medarbejder med fokus på partnerskaber, projekter og alliancer i det globale syd

Vi søger en medarbejder med fokus på partnerskaber, projekter og alliancer med sociale bevægelser i det globale Syd samt til styrkelse af vores organisation med start pr. 1. januar 2024. Stillingen er på 25 timer om ugen.

Vi leder efter en person, der brænder for kampen mod politisk uretfærdighed og undertrykkelse, og for at ændre de strukturer, der skaber global ulighed, og som har lyst til at lægge sin energi i en politisk aktivistdrevet solidaritetsbevægelse. Vi søger en ny kollega, som har politisk tæft og er motiveret for at skabe grundlæggende politiske og socioøkonomiske forandringer i samspil med aktivister i Danmark og resten af verden.

Du vil arbejde tæt med resten af sekretariatet og vil særligt være tovholder for processer, der har til formål at styrke organisationens aktivistbase og vores politiske partnerskaber gennem Global Aktions deltagelse i internationale og nationale alliancer.

Som organisation indgår vi i en række forskellige formelle og uformelle politiske alliancer og projektpartnerskaber med sociale bevægelser og systemkritiske græsrodsorganisationer verden over og særligt i det sydøstlige Afrika. Vi ønsker at blive endnu bedre til at bidrage og deltage aktivt i de alliancer og partnerskaber, vi indgår i.

Vi er et lille sekretariat med kun fire deltidsansatte, og de daglige beslutninger og prioriteringer tages kollektivt. Derfor er det vigtigt at du er samarbejdsorienteret og kan se styrken i samarbejde, også selvom det betyder, at man må gå på kompromis af og til.

 

Dine primære opgaver:

 • Understøtte de frivillige aktivister med fokus på at styrke den politiske dimension af vores partnerskaber med sociale bevægelser i det globale syd.
 • Understøtte de frivillige aktivister i deres daglige projektadministration af CISU-finansierede projekter samt udvikling af nye projektsamarbejder og fundraising, mv. 
 • Udvikle og styrke Global Aktions strategiske og politiske deltagelse i relevante politiske netværk og alliancer nationalt og internationalt i samarbejde og dialog med de frivillige aktivister.
 • Tovholder på rekruttering, fastholdelse og uddannelse af aktivister med henblik på at styrke vores aktivistbase og den organisatoriske bæredygtighed.
 • Opsamle erfaring fra vores arbejde og styrke læringen og sammenhængen på tværs af organisationens arbejdsgrupper.
 • Hjælpe med at identificere nye partnere i det globale syd og sammen med arbejdsgrupperne finde nye partnere, der kan være med til at styrke vores strategiske mål. I denne sammenhæng også understøtte opstarten af nye arbejdsgrupper.
 • Bidrage med indhold til og en skærpelse af Global Aktions politiske profil udadtil.
 • Støtte op om den daglige drift i organisationen og de øvrige projekter, vi har.
 • Bidrage til at finde alternative finansielle støttemuligheder, end dem vi har i dag (Danida/CISU og EU), herunder private fonde, indsamlinger mv.

Om dig:

 • Du har stor motivation for at skabe politisk forandring i en verden i brand i samarbejde med systemkritiske sociale bevægelser og organisationer i Danmark og internationalt
 • Du trives godt i et uformelt arbejdsmiljø og har erfaring med at motivere, engagere og samarbejde med frivillige aktivister
 • Du har stærke politisk analytiske evner, og kan bidrage til organisationens interne kontekstforståelse såvel som til organisationens eksterne politiske profil
 • Du har meget gerne gode dokumenterede hands on erfaringer med administration, udvikling af og gennemførelse af politiske udviklingsprojekter. Hvis du har erfaringer med udviklingsprojekter med midler fra CISU/EU, er det en klar fordel. 
 • Du forstår, hvad der får aktivister til at arbejde frivilligt, og hvad der får dem til at blive ved med at bidrage i et bæredygtigt aktivistnetværk. Dvs. du har også blik for kultur og omgangsformer og vil gerne være tovholder på tiltag der bidrager til at tiltrække, fastholde og motivere aktivister.
 • Du har erfaring med eller lyst til at arbejde med undervisning og planlægning af workshops og andre undervisningsforløb og aktiviteter for aktivister og samarbejdspartnere i det globale syd.
 • Du kan arbejde i et team, hvor beslutninger træffes kollektivt, og hvor man i fællesskab beslutter, hvordan de forskellige opgaver løses bedst muligt og støtter hinanden fagligt.
 • Du er god til at prioritere din tid, og er en selvstarter, der kan tage initiativ og arbejde selvstændigt.
 • Du er fleksibel med hensyn til arbejdstider. Da Global Aktions arbejde primært udføres af frivillige aktivister, må der forventes noget aften- og weekendarbejde afhængigt af travlhed, arrangementer, mv. 
 • Du skriver og taler dansk og engelsk på professionelt niveau. Det er en fordel hvis du også kan fransk, spansk eller portugisisk.

Vi tilbyder:

Vi har en dynamisk dagligdag med stort engagement og et stærkt kammeratskab, hvor vi sparrer og hjælper hinanden. Vi har højt til loftet, plads til diskussioner og til at prøve nye ideer af. Du vil komme til at arbejde sammen med en vifte af organisationens erfarne og nyere aktivister og andre samarbejdspartnere og få rig mulighed for at blive klogere i et miljø præget af frivillighed, indignation og kreativitet.

Om Global Aktion:

Vi ser en tæt sammenhæng mellem global og national ulighed og fattigdom i syd, og de rammebetingelser eliten i nord sætter. Derfor er det politiske arbejde en vigtig del af foreningens selvforståelse. Vi arbejder i stigende grad på at koble græsrøddernes kampe i syd, med den politiske virkelighed og vores kampe i nord. Derfor udfordrer vi også det udviklingsparadigme, der er vokset frem de sidste 10 år med fokus på verdensmål, private sektorpartnerskaber mv. Vi ser den stigende globale og nationale ulighed som resultatet af en vækstdomineret neoliberal politik. En politik som vores partnere og vi har som mål at bekæmpe.

I Global Aktion er det aktivisterne, der bestemmer, hvad der sker og hvad vi mener. I vores partnerskaber med det globale syd, er det en række arbejdsgrupper, der består af frivillige aktivister, der er hovedansvarlige for opgaverne. Dette gælder fra projekterne udvikles i samarbejde med partneren, til kampagnearbejdet i nord og til den afsluttende rapport og revideret regnskab. Vi har pt. partnerskaber med projekter i Zimbabwe, Sydafrika, Swaziland, Vestsahara, Mozambique og Mauritius. Vi har politiske alliancer med organisationer, bevægelser og alliancer i Afrika, Asien, Latinamerika og Europa.

I øvrigt om stillingen:

Arbejdstiden er 25 timer pr. uge, og lønnen er inkl. pension og feriepenge 26.261 kr. om måneden. Arbejdsstedet er Nørrebro i København, men jobbet indebærer også rejseaktivitet. Stillingen er en fastansættelse. 

Ansøgning, med CV og referencer, sendes til info@globalaktion.dk senest onsdag den 15. november kl. 12.00. Der afholdes samtaler umiddelbart efter.

Yderligere informationer om jobbet kan fås fra Morten Nielsen 35359232/25396557.
Yderligere informationer om Global Aktion og vores arbejde finder du på www.globalaktion.dk.