Global Aktion bringer fokus på forfølgelse af LGBT+ personer i Uganda som del af en generel intensivering af angreb mod aktivister.

Global Aktion bringer fokus på forfølgelse af LGBT+ personer i Uganda som del af en generel intensivering af angreb mod aktivister – Se videointerview med den ugandiske aktivist Stella Nyanzi

Forfølgelser og overfald på LGBT+ personer er stigende i Uganda, ligesom aktivister generelt oplever forværrede vilkår. Ugandas præsident Yoweri Museveni indførte i slutningen af maj en ny anti-homoseksualitetslov. Det var i forvejen ulovligt at udleve homoseksuelle handlinger, men den nye ekstreme lov medfører idømmelse af dødsstraf, og potentielt 20 års fængselstraf for promovering og finansiering af homoseksuelle handlinger. Dette betyder, at organisationer og aktivister, der arbejder på at fremme LGBT+ personers rettigheder, er alvorligt truet. Desværre ser vi en lignende tendens i andre afrikanske lande, hvor LGBT+ personers rettigheder forsøges indskrænket.

Men det er ikke kun LGBT+ aktivister, der er truet. Aktivister og protester fortsætter med at blive kriminaliseret i Uganda, selvom landets forfatning forpligter staten til at sikre, at uganderne kan udøve deres ret til frihed og fredelige forsamlinger.

Den ugandiske menneskerettighedsforkæmper Stella Nyanzi har været fængslet to gange for hendes aktivisme, som i begge tilfælde handlede om hendes fornærmelser af præsidenten.

– Hvad der sker for LGBT+ bevægelsen, sker også for andre aktivister, regeringens modstandere og politiske organisationer som er i opposition til regeringen. Vi skal lave alliancer på tværs af bevægelser for at kunne bekæmpe diktatoriske regimer og vi må involvere os i politik og skabe en politisk platform, siger Stella Nyanzi. 

Hun lever i dag i eksil i Tyskland. Global Aktion mødtes med Stella Nyanzi under Priden for at tale med hende om aktivisme og LGBT+ bevægelsen i Uganda. Se videointerviewet og videoportrættet af Stella Nyanzi på Global Aktions hjemmeside.

Array