Netværk for Solidarisk Handel

Tid til retfærdig og bæredygtig handelspolitik

Sammen med NOAH - Friends of the Earth Denmark, Colombia Solidaritet og Mellemamerika Komitéen har Afrika Kontakt stiftet et netværk, der vil sætte en ny handelspolitik på dagsordenen.

De seneste år har EU’s handelspolitik været mål for berettiget kritik især i lyset af aftalen med Canada, CETA, og de midlertidigt udsatte forhandlinger med USA, TTIP. Vores kritik handler ikke om, hvorvidt vi skal handle eller ej eller om vi er for eller imod globalisering. Det handler om, hvilken handel og globalisering vi vil have.

Mens industriens netværk ”Free trade fight club” vil beholde status quo og forsøger at overbevise os om, at den hidtidige politik har været til gavn for alle – nationalt, i det Globale Syd og for miljøet – forholder vi os seriøst til de mangler og uligheder den nuværende politik indeholder og skaber.

Alternativer

Civilsamfundets alternative handelsmandat har allerede skitseret rammen for en alternativ handelspolitik. Det er essentielt at Forsigtighedsprincippet og Forureneren-betaler-princippet bliver juridisk gældende i aftaler, ligesom aftaler skal indeholde bekræftelser af implementering af internationale aftaler om miljø, arbejdstager- og menneskerettigheder, som eksempelvis Paris-aftalen og ILO-konventionerne. Det er nødvendigt med juridisk bindende klausuler og kapitler om bæredygtighed og menneskerettigheder, som skal have forrang over andre kapitler. I en rapport fra 2018 udbygger NOAH og Friends of the Earth Europe løsningsforslagene i rapporten ‘Kurs mod Bæredygtig Handel – en handelspolitik for borgerne og miljøet’.

Det nye netværk vil gennem dialog med resten af civilsamfundet, fagforeninger og politikere udvikle de konkrete bud på tiltag og løsninger der er lagt på bordet.

Her følger eksempler på tiltag, der kan skabe en retfærdig og bæredygtig handelspolitik inden for forskellige områder.

Klima

 • Højere tariffer på fossile brændsler og forbud mod subsidier
 • Varer og tjenester med stor udledning af drivhusgasser skal ikke liberaliseres gennem handelsaftaler idet liberaliseringer vil øge forbruget af de klimabelastende varer og tjeneste
 • Skat på kulstof, flytransport og shipping

 Lokale og bæredygtige økonomier

 • Særlige kriterier for lokalitet og bæredygtig i forbindelse med offentlige indkøbspolitikker.
 • Regeringer kan bruge told til at promovere lokal produktion og udvikling af bæredygtige varer og produktionsmetoder
 • Lande, især i det Globale Syd, skal kunne implementere politikker, der udvikler deres egne lokale økonomier og samfund og beskytter mod udenlandsk dumping

Investeringer

Landbrug

 • Højere tariffer og lavere importkvoter for at kunne beskytte lokale markeder fra billig import
 • Lande i det Globale Syd skal have rum til at udvikle lokale og regionale fødevarekæder og -markeder
 • Strammere miljø- og dyrevelfærdslovgivning så fødevareindustrien ikke kan importere billige produkter
 • Produktions og forarbejdningsmetoder skal anerkendes som legitime grunde til at nægte markedsadgang
 • Retten til frø skal have forrang over intellektuelle ejendomsrettigheder

Demokrati og gennemsigtighed

 • Offentlig konsultation i forbindelse med udvikling af forhandlingsmandater
 • Alle forhandlingsforslag og -tekster offentliggøres fulgt at debat med parlamenter og civilsamfund
 • Europa-Parlamentet involveres i udformning af EU’s mandater og inddrages løbende i forhandlingerne og kan komme med ændringsforslag baseret på offentlig konsultation
 • Godkendelse af aftaler sker kun efter debat i parlamenterne med fuld deltagelse af civilsamfundet
 • Midlertidig anvendelse af aftaler stoppes