Global Aktion:

Styrk solidariteten i 2023

Lidt om vores kampe for det næste år

Så er der et nyt år. 2023 bliver et hårdt år, både i Danmark og globalt. 

Socialdemokraternes regeringssamarbejde med højrefløjen, vil kunne mærkes på velfærd, solidaritet og fred. Den nationalistiske og eksterne højrefløj står stærkt mange steder i verden. Fascisterne har magten i Italien, og højrenationale kræfter undergraver de folkelige bevægelser overalt i verden. De sociale bevægelser går ind i 2023 svækket, men ikke knækket! Der har også været sejre: i Brasilien, i Colombia og i Chile for nu at nævne et par af dem. Anderledes trist er udviklingen i det meste af Europa og USA, Mellemøsten og Afrika. Her ser vi stadig mindre plads til vores og de folkelige bevægelsers arbejde for at sikre sociale og økonomiske rettigheder. Den globale og nationale ulighed, ses af højrefløjen som en vigtig forudsætning for øget vækst og profit. 

Vi oplever allerede nu mere vold, anholdelser og tortur af mennesker der kæmper for en mere retfærdig verden. Alene det sidste halve år har vi i Global Aktion sendt næsten 300.000 kr.  til vores partneres sikkerhed. Penge der er brugt på advokater, hospitaler, sikre huse, sikker transport mv. Det betyder at vi skal styrke vores indsamling via Mandela Fonden, som er oprettet netop til at hjælpe politiske aktivister i nød. Se mere på https://globalaktion.dk/mandelafonden/ 

De mange sammenkædede kriser, der samlet kan beskrives som kapitalismens krise, vil som konsekvens skabe øget fattigdom og ulighed. Krigen, den økonomiske krise, fødevarekrisen, klimakrisen og biodiversitetskrisen, sætter rammen for vores arbejde og de kampe vi vil være en del af, de næste år, da det er de kriser. Der er et stærkt behov for alternativer, og vi bidrage det bedste vi kan på at udvikle disse alternativer. 

2023 markere også 45 året for Global Aktions oprettelse, under navnet, Landskomiteen Sydafrika-Aktion. Det skal fejres, og vi vil derfor indbyde til en konference, og solidaritet i går og i dag.  Af andre planer kan nævnes: Fotoudstilling, Koncert med ny dansk musik. Solidaritets løb, uden prinser og prinsesser. Solidaritets – medlemsrejse til Sydafrika. 

For os i Global Aktion kommer 2023 til at betyde et øget fokus på:

  1. Freden skal vindes

Fred i Europa og i resten af verden. Stop for oprustning vil stå centralt i Global Aktions arbejde det næste år.

Vi vil derfor gå aktivt ind i fredsarbejdet.

  1. Kampen mod global ulighed

Den globale ulighed vokser. Milliarder af mennesker lever i fattigdom. Mens eliten tjener tykt på kriser og krig, vil det være dem der er i bunden af samfundet, der betaler for deres fest.

Vi vil starte en stærk kampagne mod global ulighed.

  1. Faglig solidaritet over grænser

De seneste år er fagbevægelsen i det globale nord og syd gledet fra hinanden. Derfor er styrkelse af den faglige solidaritet vigtigere end nogensinde. Vi støttede bl.a. Commercial, Stevedoring, Agriculture and Allied Workers Union, (Csaawu), med afholdelsen af deres kongres.

Vi vil aktivt arbejde for stærkere faglig solidaritet mellem progressive fagligt aktivister. 

  1. Kampen for klimaretfærdighed

Eliten og regeringerne i det Globale Nord har overladt regningen for klimakrisen til det Globale Syd. Klimaretfærdighed og -solidaritet hænger sammen. Effekten af klimaforandringerne rammer de fattigste hårdest og vi har en fælles fjende, det kapitalistiske system, der er den væsentligste årsag til klimakrisen.

  1. Kampen mod udemokratiske handelsaftaler

Eliten og regeringerne i det Globale Nord bruger såkaldte frihandelsaftaler til den forsatte imperialistiske udbytning af det Globale Syd.

Frihandelsaftaler undergraver menneskeværd og undergraver klimaet.

Vi vil aktivt fokusere at bredere dele af venstrefløjen vender sig mod frihandel.

  1. Kampen for retten til at sige NEJ

Overalt i verden modsætter mennesker, bevægelser og lokalsamfund sig fossilindustien og dens ødelæggende jagt på på sort profit.

Vi vil styrke støtten til disse folkelige kampe uanset hvor de er. Fra Nordsøens olie og gas til kampen mod TOTAL i Mozambique og Argentina eller Shell i Sydafrika og Nigeria.

  1. Kampen mod udertrykkelse og diktaturer

Overalt i verden kæmper mennesker for deres frihed: I Swaziland er det enevælden,  i Vestsahara den marokkanske besættelse, i Indien Hindu radikalisme, i Iran præstestyret i, i Mozambique det korrupt styre, eller i Rusland styret af oligarker. Oven over alle disse kampe, er de imperialistiske magters evige forsøg på at påvirke og presse udviklingen deres retning. Om nødvendigt med vold. 

  1. Kampen for vores mad

Den måde vi producere vores mad på, defineres i høj grad af hvordan vi indretter vores samfund. Sammen med små bondebevægelser i hele verden  kæmper vi for at ændre vores fødevareproduktion, så den sker lokalt, og med mindst muligt (eller modvirker) klimabelastning. Fokus er på Madsuverænitet.

Vi vil styrke vores alliance med La Via Campasina.

Dette er vores fokus for det næste år og vi inviterer alle jer, der kan se de samme vigtige kampe, til at indgå i et samarbejde med Global Aktion. Vi har brug for alle, der vil være med, og byder jer velkommen i vores fællesskab.

Array