Global Aktion søger

Praktikant efterår 2023 med fokus på partnerprojekter

Har du lyst til at få stærk erfaring med konkret solidaritetsarbejde og projekt udvikling- og administration, og har du lyst til at være en del af en travl arbejdsplads med et stort frivilligt miljø?

Global Aktion søger en praktikant til forårssemesteret til at indgå i vores projektteam. Du vil i denne stilling arbejde tæt sammen med vores projektmedarbejder og vores frivillige projektgrupper. Som praktikant vil du støtte op om vores generelle projektarbejde med et særligt fokus på projektadministration og partnerskaber med politiske græsrodsorganisationer i det globale Syd.

Opgaver:

 • Indgå i arbejdet med at udvikle nye projekter i samarbejde med projektgrupperne og partnere i Syd
 • Være kontaktperson til og/eller indgå som aktivt medlem i nogle af Global Aktions projektgrupper og indgå i deres samarbejde med Syd-partnerorganisationer
 • Støtte projektgrupperne med projektadministration og økonomistyring
 • Støtte grupperne i monitorering- og evalueringsarbejde sammen med partnerne i det globale Syd
 • Andre forefaldende opgaver på sekretariatet.

Du vil få erfaring med:

 • At designe og skrive projektansøgninger til CISUs civilsamfundspulje samt den nye Climate Change Adaptation Modality under CISU
 • At administrere civilsamfunds projekter, herunder forståelse for projektøkonomi og budgethåndtering
 • At arbejdet i en politisk og frivilligdrevet organisation, der er i konstant udvikling
 • Internationalt solidaritetsarbejde og at samarbejde med græsrodsbevægelser i Det Globale Syd

Vi søger en personer, som:

 • Er i gang med en videregående uddannelse, gerne indenfor det samfundsvidenskabelige felt
 • Er politisk interesseret indenfor et eller flere af de emner som Global Aktions aktivister arbejder med og som kan se sig selv arbejde inden for rammerne af Global Aktions overordnede strategi, find den HER
 • Har interesse i arbejdet med frivillige og gerne selv har erfaring fra græsrodsbevægelser eller internationalt arbejde
 • Kan arbejde selvstændigt og opsøgende og er god til at følge processer til dørs
 • Er god til at samarbejde og har praktisk sans samt organisatoriske evner 
 • Har gode engelskkundskaber i både tale og på skrift
 • At kunne dansk er ikke et krav, men en fordel

Praktikken vil være ca 32 timer om ugen med fleksible arbejdstider, således at du også vil have mulighed for at passe eventuelle kurser i perioden. Der vil forekomme møder aften og weekend samt mulige rejseaktiviteter i forbindelse med projektbesøg. Praktikken er ulønnet, men alle eventuelle rejseaktiviteter i forbindelse med praktikken dækkes af Global Aktion. 

Vi tilbyder en praktikplads, hvor du får praktisk erfaring med politisk projektarbejde, og hvor du kommer til at samarbejde med mange ildsjæle med stor faglig viden og politisk erfaring. Det konkrete indhold i praktikken afgøres i vid udstrækning af dine kvalifikationer og faglige profil, sådan at praktikopholdet fuldt ud lever op til dit uddannelsessteds krav. Det vil også være muligt at ændre start- og slutdatoerne for praktikken, så den tilpasses dine behov. Vi lægger dog vægt på en samlet opstart for vores praktikanter for at give den bedst mulige introduktion.

Global Aktion er en solidaritetsbevægelse, der sammen med græsrodsbevægelser fra hele verden kæmper for grundlæggende forandringer i det globale politiske og økonomiske system. Vi tror på, at en mere lige og retfærdig verden er mulig. Vi støtter sociale bevægelser i det globale Syd i deres kamp for demokrati, rettigheder og en mere lige fordeling af samfundets ressourcer. Vi arbejder på at påvirke beslutningstagere i Danmark, EU og globalt, og på at mobilisere og informere befolkningen i Danmark om de forhold, der skaber ulighed, og de muligheder der er for at skabe forandring. Du vil til daglig være en del af sekretariatet på Nørrebro i København, hvor vi pt. er 5 ansatte, 2 praktikanter og ca. 100 frivillige aktivister.

Ansøgning

Send en motiveret ansøgning og dit CV til info@globalaktion.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.