Praktikant med fokus på projektarbejde

Har du lyst til at få erfaring med konkret solidaritetsarbejde og projektadministration, og har du lyst til at være en del af en travl arbejdsplads med et stort frivilligt miljø?

Global Aktion søger en praktikant fra januar eller snarest derefter og frem til slut juni 2021 til at indgå i vores projektteam. Du vil i denne stilling arbejde tæt sammen med vores to projektmedarbejdere og vores frivillige projektgrupper. Som praktikant vil du støtte op om vores generelle projektarbejde med et særligt fokus på projektadministration og partnerskaber med politiske græsrodsorganisationer i det globale Syd.

Praktikken vil være 32 timer om ugen med fleksible arbejdstider, således at du også vil have mulighed for at passe eventuelle kurser i perioden. Der vil forekomme møder aften og weekend samt mulige rejseaktiviteter i forbindelse med projektbesøg. Praktikken er ulønnet, men alle rejseaktiviteter dækkes af Global Aktion.

Opgaver:

 •         Være kontaktperson til nogle af Global Aktions projektgrupper og indgå i deres samarbejde med Syd-partnerorganisationer.
 •         Støtte projektgrupperne med projektadministration og økonomistyring. 
 •         Fokus er støtte i ansøgningsprocessen til to grupper, Sydafrikagruppens partnerskab med en faglig organisation, som arbejder med vinarbejdere i Western Cape og Klimagruppens partnerskaber med en række partnere i det sydlige Afrika.
 •         Støtte grupperne i monitorering- og evalueringsarbejde sammen med partnerne i det globale Syd
 •         I Global Aktion har vi et særligt fokus på klimaretfærdighed og multinationale virksomheders ageren i udviklingslande med dertil hørende menneskerettighedskrænkelser. Disse temaer er omdrejningspunkt for praktikken.
 •         Støtte projektgrupperne med at finde alternativ finansiering uden for Danida og CISU’s rammer.
 •         Andre forefaldende opgaver på sekretariatet.

Du vil få erfaring med:

 •         Arbejdet i en frivilligdrevet organisation, der er i konstant udvikling.
 •         At samarbejde med græsrodsorganisationer i Det Globale Syd.
 •         Fundraising og fondsansøgninger til aktiviteter i Danmark, Europa og globalt.
 •         Administration og monitorering af udviklingsprojekter.

Vi søger en personer, som:

 •         Er i stand til at arbejde selvstændigt.
 •         Er god til at facilitere processer med flere parter involveret.
 •         Er god til at motivere og arbejde med frivillige.
 •         Har praktisk sans, organisatoriske evner og er god til at skabe overblik.
 •         Er indforstået med og kan arbejde under den politiske ramme vi har i Global Aktion.
 •         Gerne har erfaring eller kendskab til rettighedsbaseret arbejde og/eller græsrodsbevægelser i det globale Syd.
 •         At du har særlig interesse og fagligt kendskab til klima eller multinationale virksomheders medvirken til overtrædelse af menneskerettigheder og skade på miljø, da en stor del af Global Aktions arbejdsgrupper arbejder med retten til at sige nej til ressourceudvinding samt ressourceudvindnings påvirkning på lokalbefolkninger, klima og rettigheder.
 •         Gerne har kendskab til organisationsarbejde.
 •         Har gode dansk- og engelskkundskaber i både tale og skrift.
 •         Er i gang med en videregående uddannelse.

Vi tilbyder en praktikplads, hvor du får praktisk erfaring med politisk projektarbejde, og hvor du kommer til at samarbejde med mange ildsjæle med stor faglig viden og politisk erfaring. Det konkrete indhold i praktikken afgøres i vid udstrækning af dine kvalifikationer og faglige profil, sådan at praktikopholdet fuldt ud lever op til dit uddannelsessteds krav. Det vil også være muligt at ændre start- og slutdatoerne for praktikken, så den tilpasses dine behov. Vi lægger dog vægt på en samlet opstart for vores praktikanter for at give den bedst mulige introduktion.

Global Aktion er en solidaritetsbevægelse, der sammen med græsrodsbevægelser fra hele verden kæmper for grundlæggende forandringer i det globale politiske og økonomiske system. Vi tror på, at en mere lige og retfærdig verden er mulig. Vi støtter sociale bevægelser i det globale Syd i deres kamp for demokrati, rettigheder og en mere lige fordeling af samfundets ressourcer. Vi arbejder på at påvirke beslutningstagere i Danmark, EU og globalt, og på at mobilisere og informere befolkningen i Danmark om de forhold, der skaber ulighed, og de muligheder der er for at skabe forandring. Du vil til daglig være en del af sekretariatet på Nørrebro i København, hvor vi pt. er 5 ansatte, 3 praktikanter og ca. 100 frivillige aktivister.

Ansøgning

Send din ansøgning og dit CV til info@globalaktion.dk senest den 25. januar 2021 kl. 12. Der vil blive kaldt til samtaler løbende.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås af sekretariatsleder Helle Løvstø Severinsen, tlf. 35 35 92 32.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.