Infohæfte

Om Global Aktion

Global Aktion, tidligere Afrika Kontakt er en solidaritetsbevægelse, der sammen med folkelige bevægelser verden over kæmper for grundlæggende politiske forandringer for at gøre op med den globale ulighed

I dag er uhørt meget magt og rigdom koncentreret på meget få hænder. De nationale og globale politiske og økonomiske eliter, herunder de multinationale virksomheder, har tilegnet sig vidtgående kontrol over verdens ressourcer. Det skaber en ulige verden, hvor magt og rigdom tilfalder de få, ikke de mange – og hvor folkets interesser overses til fordel for den økonomiske profit. Det er en skævvridning, der øger fattigdommen og undergraver demokratiet. Disse nuværende globale strukturer er således en hindring for den globale retfærdighed, vi og vores samarbejdspartnere kæmper for.

Læs vores Infohæfte her:

Global Aktion Infohæfte

Vi tror på, at en mere retfærdig og lige verden er mulig. En verden, hvor alle har en stemme i de politiske beslutningsprocesser. Hvor naturressourcer og rigdom er ligeligt fordelt. Simpelthen en verden, der sætter mennesker og miljø før profit.

Læs mere om os i vores infohæfte.