Artikel:

Ny ulovlig olieeftersøgning ud for Vestsahara

Både den statslige norske pensionsfond og Deutsche Bank er medejere af israelsk selskab, der leder efter olie ud for Vestsaharas kyst

Af Ingrid Pedersen

For fem år siden, i 2017, blev eftersøgningen efter olie  i Vestsahara og i farvandet ud for kysten indstillet. Alle de store oliefirmaer trak sig, efter EU-Domstolen i 2016 afsagde en dom, der gjorde det økonomisk risikabelt at engagere sig i Vestsahara. Dommen gjorde klart, at det er i modstrid med folkeretten i det omstridte område, hvis ikke saharawierne, landets oprindelige befolkning, der er drevet på flugt på grund af den marokkanske besættelse, bliver spurgt, og det er den ikke blevet.

Men i december 2022 er selskabet NewMed Erergy, der er ejet af Delek Group, på opfordring af Marokko begyndt at lede efter olie i havet ud for Vestsahara, fortæller Western Sahara Ressource Watch. Selskabet hævder selv, at olieefterforskningen er lovligt, men WSRW har spurgt, efter hvilket lands love, når FN, EU, Den Afrikanske Union, Den Internationale Domstol, EU-Domstolen, Den Afrikanske Folkedomstol og Menneskerettighedsdomstol alle fastslår at Vestsahara ikke er en del af Marokko og at Marokko ikke kan disponere over landets råstoffer. Det har selskabet ikke svaret på.

Delek er registreret på den israelske fondsbørs, og WSRW har undersøger ejerskabet bag, og det viser sig, at gruppen er ejer af en række israelske, europæiske og amerikanske investorer. Undersøgelsen viser, at både den statslige norske pensionsfond og Deutsche Bank er blandt investorerne, men over halvdelen af aktierne er ejet af den israelske rigmand Hr. Yitzhak Tshuva, og den næststørste investor med lidt over 3 procent af aktiverne er den norske pensionsfond – og er den eneste regeringsejede investor på listen. Den norske fond har i øvrigt tidligere frasolgt aktier i selskaber, der er engageret i ulovlige aktiviteter i Vestsahara med den begrundelse, at det påfører selskabet en uacceptabel risiko at medvirke til at bryde etiske normer for olieefterforskning, da Marokko ikke har ret til at udstede licens til eftersøgningen.

Også Deutsche Bank ejer aktiver i selskabet. Efter det oplyste drejer det sig om 0,49 procent og er dermed den 10. største investor. Også seks amerikanske og ni israelske selskaber og enkeltpersoner er medejere af Delek Group.