Efter valget

Håb og frygt

Så kom valget endelig, og der er skabt et flertal der potentielt kan forandre Danmark. Frygten er dog at det ikke vil ske.

I Global Aktion glæder vi os over at den såkaldte Røde blok vandt valget den 5. juni, men vi ved også at der er langt fra flotte valgløfter til en politik der også er Rød, solidarisk og progressiv i praksis.

Vi har derfor lavet en liste med vores håb til forandringer såvel som en liste over hvad vi frygter der også kan ske.

Vores håb:

En ambitiøs klimaplan:
At Danmark indtager en førerolle for at opnå de mål som FN’s klimapanel har sat for reduktion af udledningen af CO2.

At Danmark påtager sig et globalt ansvar overfor verdens fattigste, der betaler for vores svineri og er lydhøre overfor hvilke klimatilpasningstiltag lokalbefolkinger i Syd selv ønsker at fremme.

At klimapolitik også er social politik så at klimainitiativer hjælper med at bekæmpe lokal og global ulighed og ikke potentielt forværre den.

En en anden flygtninge- og indvandre politik med respekt for mennesker og deres kultur:
At Danmark, som et rigt land, tager sin del af det globale ansvar overfor mennesker på flugt.

Og tager et ansvar for at de mennesker der ønsker at bo i vores land også kan opnå de rettigheder et statsborgerskab giver.

Et stop for de politikker der gør sårbare mennesker og børn syge i et absurds asylsystem.

Hvilket også bør betyde ALLE BØRN UD AF SJÆLSMARK.

Et paradigmeskifte for dansk udviklingsbistand:
At de penge som staten afsætter til udviklingsbistand, faktisk bruges på at bekæmpe fattigdom og ulighed, og ikke gives til store danske virksomheder.

At vores skattekroner ikke bruges på at understøtte undertrykkende regimer der undertrykker basale rettigheder.

At støtten til civilsamfundet øges.

Stop skattely:
At det offentlige Danmark stopper med at bruge virksomheder der er i skattely, og ikke betaler skat i Danmark.

At det offentlige Danmark kun gør brug af organiseret arbejdskraft og hvor det sikres at løn og arbejdsforhold er i orden.

Nedrustning, ikke oprustning:
At Danmark stopper med at bruge militære styrker og krig i konfliktområder.

At vi dropper oprustningen og de planlagte store våbenkøb.

At Danmark mere proaktivt støtter fredelige løsninger af konflikter.

Drop frihandelsdagsordnen:
At Danmark ikke hovedløst støtter frihandel og liberaliseringer, men forholder sig kritisk til EU og Verdensbankens dagsordener.

At Danmark selv vurdere på hvad der gavner bekæmpelsen af global ulighed.

Vores frygt:
At dansk landbrug får stoppet en ambitiøs klimaindsats lokal og globalt

At der kun sker kosmetiske ændre efter Støjbergs og at Martin Henriksen kommer til at herske over området.

At dansk udviklingsbistand fortsat er et redskab for erhvervsstøtte og styrkelse af snævre sikkerheds- og økonomiske interesser.

At skattely beslutningen sendes videre til EU, hvor den syltes.

At vi forbliver loyale overfor Trump og hans oprustningskrav.

At Danmark hovedløst forfølger en frihandels dagsorden, uden at sætte spørgsmål ved om denne også reelt bekæmper fattigdom og ulighed.