Danske NGO’er til regeringen: Støt kravet om et moratorium på dybhavsminedrift

Verdenssamfundet står overfor en afgørende beslutning, der vil påvirke både klimaet og havmiljøet permanent. Canadiske The Metals Company (TMC) har varslet, at de vil søge om tilladelse til dybhavsminedrift allerede i 2024. Men den internationale havbundsmyndighed ISA, som står for at regulere dybhavsminedrift i internationale farvande under FN, har endnu ikke fået reguleringen af dybhavsminedrift på plads. Det betyder i praksis, at der er en risiko for, at TMC kan begynde minedrift i dybhavet fuldstændig ureguleret. Mens adskillige lande har fremsat krav om, at al dybhavsminedrift sættes på pause, indtil man har indsamlet mere viden om konsekvenserne ved at drive minedrift på det dybe hav, har den danske regering indtil nu set passivt til uden at tage stilling. Vi opfordrer hermed den danske regering til at tage aktivt stilling til dybhavsminedrift og støtte op om kravet om et globalt moratorium på dybhavsminedrift. 

Dybhavsminedrift kan vise sig at have katastrofale konsekvenser. Verdenssamfundet har på nuværende tidspunkt ikke det videnskabelige grundlag, der skal til for at garantere, at dybhavsminedrift ikke får uigenkaldelige negative konsekvenser for dybhavets unikke økosystemer og for de livsunderstøttende processer og systemer, som dybhavet er en del af. Førende havforskere fra European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) mener, at dybhavsminedrift vil føre til uundgåelige og uigenkaldelige tab af biodiversitet, risikerer at forstyrre kulstofkredsløbet i dybhavsøkosystemerne og true fiskeri og fødevaresikkerheden (1). FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder har advaret mod risikoen for “direkte og indirekte konsekvenser for lokalsamfund og levemåder, der afhænger af disse økosystemer for deres overlevelse, hvilket påvirker retten til arbejde og til liv”. Dybhavet understøtter adskillige processer, der er nødvendige for, at jordens naturlige systemer fungerer, inklusiv optagelse og opbevaring af store mængder CO2. Forskere mener yderligere, at dybhavet kan være hjem for op mod 10 millioner arter, hvoraf størstedelen endnu ikke er opdaget.

Modsat mineselskabernes påstande, er det ikke nødvendigt at drive minedrift på havbunden for at komme i mål med den grønne omstilling. Ifølge EASAC er fortællingen om, at dybhavsminedrift er nødvendig for at nå vores klimamål, og at det derfor er en grøn teknologi, misvisende. Frem for at begynde at drive minedrift på havbunden bør fokus være at gøre den eksisterende minedrift mere bæredygtig og ansvarlig, blive bedre til at genbruge ressourcer samt at sænke vores forbrug af ressourcer.

Mens dybhavsminedrift garanteret kan skabe profit for private mineselskaber på den korte bane, har analyser vist, at potentialet for langsigtede fordele ved dybhavsminedrift er minimale (2). Dybhavsminedrift kan desuden langtfra bidrage med alle mineraler til den grønne omstilling, og de mineraler som udvindes på dybhavet vil sandsynligvis også blive brugt til alt muligt andet end grønne teknologier, for eksempel til produktion af våben (3).

262 parlamentarikere fra 52 lande har underskrevet Global Parliament Declaration, der opfordrer til en moratorium for dybhavsminer. Oprindelige folk fra 34 lande og 54 oprindelige folkeslag har krævet et totalforbud mod dybhavsminedrift (4). Indtil videre støtter 24 lande, herunder Storbritannien, Tyskland, Finland og Sverige, op om enten et foreløbigt stop eller et totalt forbud mod dybhavsminedrift. Danmark bør tage aktivt stilling og som minimum støtte et internationalt moratorium på dybhavsminedrift.

Underskrivere:

Ina Nyrup Clausen, Global Aktion
Henning M. Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening
Nanna L. Clifforth, NOAH Friends of the Earth Denmark
Jens Dahlstrøm, Rådet for Grøn Omstilling
Sune Scheller, Greenpeace
Klara Sørensen, Den Grønne Ungdomsbevægelse

Kilder:

  1. https://easac.eu/news/details/deep-sea-mining-press-release 
  2. https://www.nature.com/articles/s44183-023-00030-w 
  3. https://londonminingnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/Martial-Mining.pdf
  4. https://www.pgaction.org/hre/oceans/call-for-moratorium-on-deep-seabed-mining.html
Array