Global Aktion søger :

Aktive medlemmer til Research Kollektiv

Viden giver magt

Hvad ligger der bag politiske aftaler som en gasrørledning til et tysk firma på Lolland? Milliardkompensation til en døende forretning? Eller grunden til at Danmark ikke vil være med til at suspendere patenter på en Corona-vaccine, så det Globale Syd også kan blive vaccineret? Eller hvorfor fik vi ikke en plan for hvordan Landbruget kan bidrage til at mønske klimakrisen? Er CO2 neutralitet bare varm luft, eller skal der bare plantes nok træer i Afrika?

Det er nogle spørgsmål som Global Aktions Research Kollektiv søger at afdække. Derfor er vi på udkig efter nye friske kræfter, som kan indgå i et researchteam hvis primære opgave er at undersøge magtforholdene bag ulige og uretfærdige strukturer nationalt og globalt. En opgave der kun bliver større og større i takt med at virksomheders grønne sminkekasse oftere og oftere bliver taget i brug.

Derfor leder vi efter folk som har erfaring og lyst til at indgå i arbejdet.

Vi søger efter:

  • Journalistisk erfaring med research og informationsindsamling
  • Er systematisk og god til at samarbejde
  • Er nøgtern og har lyst til at bruge tid til at afdække virksomheders netværk
  • Har formidlingsmæssigt talent, da vores viden skal deles med så mange som muligt
  • Det er en fordel hvis man har nogle sproglige kompetencer udover dansk og engelsk.
  • At du vil bruge tid og har tid til opgaverne.

Global Aktion har gode kontakter til progressive research grupper i det Globale Syd, så der er mulighed for globalt research samarbejde til globale problemstillinger.

Har du mod og mulighed for at engagere dig aktivt i dette, holder vi et introduktionsmøde på Zoom tirsdag den 9. marts mellem 17 og 18, hvor vi kan se hinanden i øjnene og i fællesskab definere nogle forventninger til kollektivet. Mødet er uforpligtende.

Er du efter den 9. marts forsat er interesseret, må du meget gerne sende en mail til Morten på morten@globalaktion.dk, hvor du kort præsenterer dig selv og dine forventninger til kollektivet.

Viden giver magt
– En kort introduktion til research kollektivet i Global Aktion

Research-kollektivet er en arbejdsgruppe startet i foråret 2018 og som arbejder med at undersøge og indhente oplysninger om emner der er relevante for Global Aktions politik og kampagne arbejde.

Research-kollektivet arbejder blandt andet med at undersøge hvordan Danmarks og EUs udviklingsmidler og investeringsmidler påvirker modtagerlandene og befolkningerne. Er vi med til at understøtte en ikke-bæredygtig industri der kun gavner de store multinationale virksomheder og som udkonkurrerer de lokale og skaber større ulighed? Er vores penge med til at støtte de undertrykkende og korrupte regimer i ustabile konfliktområder, eller kan vi med målrettet støtte og investeringer fremme en fredelig og demokratisk udvikling der skaber mere lighed? Kan vores indsats være med til at forebygge flygtningekriser, eller bidrager vi tværtimod til at skabe konflikter og fattigdom og derved forværre flygtningesituationen? Bliver danske investeringsmidler brugt til at udplyndre fattige lande ved for eksempel resource grabbing, gælds-slaveri, forurenende minedrift, eller ikke-bæredygtigt landbrug?

Array