Protest i Sydafrika mod Systembolaget og Vinmonopolet

Med støtte fra Global Aktion demonstrerer det sydafrikanske CSAAWU foran det svenske og norske konsulat i Cape Town den 21. september 2019

Den sydafrikanske fagforening CSAAWU (the Commercial, Stevedoring, Agricultural and Allied Workers Union) kæmper stadig en brav kamp for at gøre en ende på de apartheidlignende arbejdsforhold på gårdene i Kapprovinsen. Som et levn fra apartheidtidens migrantarbejdersystem bor mandlige sorte arbejdere ofte på kummerlige herberger kun for mænd med 4 køjesenge per rum, hvorimod andre racegrupper har familieboliger. Andre kritisable forhold er f.eks. underbetaling, boliger med asbesttage, forhindring af landarbejdernes adgang til fagforeninger, og ulovlige udsættelser. Ca. 1,5 millioner landarbejdere er blevet udsat fra deres hjem af deres arbejdsgiver, som ejer jorden, siden den formelle afskaffelse af apartheid i 1994 – og ifølge CSAAWU er langt de fleste udsættelser ulovlige.

De mange organisationer (Fairtrade m.fl.) og arbejdsmarkedslovgivning, som burde hjælpe arbejderne, implementeres sjældent i virkeligheden: CSAAWU siger f.eks. at Systembolagets eftersyn, der foretages af en ansat fra Stellenbosch i Kapprovinsen, er en farce: der rapporteres slet ikke om de faktiske arbejds- og leveforhold for landarbejderne, for slet ikke at nævne konsekvenserne af de mange illegale udsættelser for familierne, der bliver læsset af i vejkanten med deres ejendele og derfra må finde vej til store  skurbyer, hvor kampen for overlevelse ikke er mindre hård.

Mange af landbrugsprodukterne fra de sydafrikanske arbejderes hænder finder vej til Danmark og resten af Skandinavien, og Global Aktion samarbejder med CSAAWU og fagforeninger i Danmark for at presse på for rimelige arbejdsvilkår. Som et led i denne kamp vil CSAAWU d. 21.9. demonstrere ved det svenske og norske konsulat i Cape Town og skriftligt overrække dem deres krav om, at Systembolaget og Vinmonopolet virkelig sikrer sig, at vinproducenterne lever op til aftalerne om ordentlige forhold for arbejderne på vingårdene, bl.a. ved at insistere på at CSAAWU deltager i eftersyn på gårdene.

Global Aktion står sammen med CSAAWU i solidaritet med landarbejderne og gør modstand mod de åbenlyse brud på internationale menneske- og arbejdstagerrettigheder. At støtte landarbejderes kamp i Kapprovinsen er et skridt i en større kamp for udnyttede arbejdere i hele Sydafrika til at rejse sig fra udnyttelsen og kæmpe for at overkomme eftervirkningerne af apartheid.

Giv et bidrag til transport af landarbejderne til demonstrationen på Mobile Pay 42435, skriv ‘CSAAWU’ i kommentaren.

En minibus med arbejdere fra Ladismith til Cape Town tur/retur koster 2850 kroner – hvor mange busser kan vi sende?