Ny rapport:

En retfærdig økonomi er mulig – et opgør og en vision

Når Trump og Brexit fylder avisoverskrifterne, og 26 mennesker ejer lige så meget som 3,5 milliarder, kan man få det indtryk, at vi må vælge mellem magtesløse stater på en global markedsplads eller tilbageskuede ledere

Men behøver vi tage dette umulige valg? Kunne vi ikke i stedet skabe en verden af samarbejdende befolkninger, hvor velstanden ikke koncentreres på få hænder, og hvor der ikke drives rovdrift på vores klode?

Global Aktion, det tidligere Afrika Kontakt, udgiver sammen med Netværk for Solidarisk Handel et opgør med det herskende økonomiske system og viser, hvordan visionen i stedet kunne se ud, og hvordan vi kan nå derhen.

Netværk for Solidarisk Handel tror på og arbejder for en økonomi, der har social retfærdighed og miljømæssig bæredygtighed som sine hjørnesten. Der er brug for et opgør med den nuværende økonomiske model, som er blevet global, ude af kontrol og har skabt uset ulighed og forurening. Opgøret følges af en vision for en ny økonomisk virkelighed, der bygger på bæredygtighed, demokrati og lokal selvbestemmelse.

Array