Sikkerhedsrådet kommer med svag udtalelse om Vestsahara

To undlod at stemme i ny svag FN-resolution om Vestsahara. Det giver et svagt mandat til nye forhandler. Hård kritik fra flere medlemmer.

FN’s Sikkerhedsråd forlænger mandatet til FN’s mission i Vestsahara, Minorso,  til 31. oktober 2022. 

I en pressemeddelelse oplyses det, at parterne (Marokko og Polisario) opfordres til at “forhandle uden betingelser og i god tro og under hensyntagen til indsatsen siden 2006 og den efterfølgende udvikling med henblik på at nå frem til en retfærdig og varig politisk løsning, der giver befolkningen i Vestsahara selvbestemmelse.”

Sikkerhedsrådet opfordrede også parterne til at “fuldt at  overholde de militære aftaler med MINURSO, i tilfælde af en våbenhvile, at opfylde deres forpligtelse over for den særlige FN-udsending og til at afstå fra enhver handling, der kan undergrave FN-forhandlinger eller yderligere destabilisere situationen i Vestsahara”.

Resolutionen blev fremlagt af USA.

Der var ikke enighed i Sikkerhedsrådet om resolutionen og Rusland og Tunesien, stemte imod.

Efter afstemningen opfordrede den amerikanske talsmand parterne til at samarbejde med den nye FN-udsending, Staffan de Mistura, for at nå frem til en retfærdig og gensidigt acceptabel løsning. USA vil arbejde for en kompromis baseret løsning.

Præsidenten for Sikkerhedsrådet i oktober, Kenyas repræsentant, sagde, at teksten til resolutionen kunne have været stærkere med krav om en folkeafstemning. Han opfordrede Sikkerhedsrådet til at vende tilbage til de oprindelige formuleringer brugt i tidligere resolutioner.

Den kinesiske repræsentant sagde, at Kina vil have en objektiv og ærlig holdning til spørgsmålet.

Den mexicanske repræsentant beklagede, at der ikke var vedtaget en resolution der berørte, den forværrede situationen i området, herunder at våbenhvilen ikke længere var gældende og den forværrede menneskerettighedssituation.

Den vietnamesiske repræsentant sagde, at resolutionen burde have været afbalanceret og afspejle den aktuelle situation i Vestsahara.

Ruslands repræsentant oplyste, at den russiske delegations forslag ikke var blevet taget i betragtning, og at denne tekst ikke ville hjælpe den nye udsending med at indlede forhandlinger om selvbestemmelse. Han beklagede også, at resolutionsteksten havde erstattet internationalt anerkendte regler med generelle ord om realistiske holdninger og kompromiser.

Array