Efter EU dommen

Polisario kan sagsøge europæiske virksomheder

Dommen fra EU-Domstolen giver helt nye handlemuligheder for uafhængigsbevægelsen, Polisario. Det kan komme til at gøre ondt på de private virksomheder.

Polisario kan nu gå rettens vej for at forsvare saharawiernes rettigheder, og Polisarios advokat, Manuel Devers forventer, at EU-Domstolens afgørelse den 29. september derfor vil medføre et markant skift i den politiske proces, der kan føre til landets selvstændighed.

Hans vurdering er, at når råstofferne i Vestsahara ikke længere kan udnyttes af firmaer, der har indgået aftaler med Marokko, bortfalder Marokkos økonomiske mulighed for at opretholde besættelsen.

Det centrale i Domstolens afgørelse er, at Polisario er det saharawiske folks retmæssige repræsentanter og derfor skal virksomheder, der ønsker at udvinde råstoffer eller har andre interesser i Vestsahara, indgå aftaler med Polisario om det. Gør de ikke det, kan Polisario på saharawiernes vegne føre sager mod virksomhederne ved europæiske domstole, for rettens afgørelsen siger også, at EU og Marokko, når de laver handelsaftaler, ikke kan tvinge en tredjepart – som saharawierne – til at rette sig efter afgørelsen.

Manuel Devers forventer, at Polisario vil kræve erstatning af de firmaer, der ulovligt har hentet råstoffer i Vestsahara eller ud for kysten. Alene produktionen af tomater og grøntsager har indbragt 500 millioner euro om året.

-Penge, som rettelig bør tilfalde saharavierne, som så kan bruge dem på fødevarer, skolebyggeri og andre fornødenheder, siger han og tilføjer, at Polisario også kan kræve meget store erstatninger af EU og europæiske firmaer.

Forhandl eller forlad

Virksomhederne har med andre ord to muligheder, hvis de driver forretning i Vestsahara: De kan forhandle med Polisario og få lovliggjort deres tilstedeværelse, eller de kan forlade landet.  De kan ikke bare fortsætte som hidtil.

Han foreslår også, at EU henvender sig til Polisario og forhandler om at lovliggøre aftalerne, og han  konstaterer, at det selvfølgelig vil skabe vrede i Marokko.

-Men der findes ingen løsninger udenom Polisario, siger han.

Hans forslag er, at EU laver samme aftale med Marokko, som der i 2015 blev lavet med Israel. Her blev det afgjort, at penge fra EU til Israel ikke må bruges til at finansiere projekter i de ulovlige bosættelser på palæstinensisk jord.

-Vi må presse EU til at lave samme aftale med Marokko, siger han.

EU har altid prøvet at undgå at forhandle med Polisario, men det er uundgåeligt i fremtiden, efter EU-Domstolen har konstatereret, at Polisario repræsenterer saharawierne.

-Og hvis Marokko mister støtten fra EU, bortfalder hele det økonomiske grundlag for den fortsatte besættelse. Det vil sandsynligvis også gøre det nemmere for FN at få gang i forhandlingerne, når der er tale om et svækket Marokko, siger Manuel Devers.

Annullerer gamle aftaler

Den sensationelle – men ikke uventede dom, siger netop, at EU og Marokko ikke kan lave handels- eller fiskeriaftaler uden at forhandle med Polisario, og de gamle aftaler, der tidligere er lavet, er ulovlige og skal annulleres. Dommen ligger i forlængelse af en række tidligere domme, men er stærkere formuleret.

EU har hidtil dækket sig ind under at have konsulteret saharawierne, men det er ikke nok, og det er tidligere afsløret, at der har været tale om ubetydelige marokkovenlige organisationer – netop ikke Polisario, som er saharawiernes repræsentanter.

Kontakt Polisario

Western Sahara Ressource Watch, en ngo i Bruxelles, der følger sagen nøje, opfordrer EU til straks at tage kontakt til Polisario og undersøge, hvordan der kan laves lovlige aftaler i Vestsahara, så fortjenesten tilfalder saharawierne, som den skal ifølge international ret.

WSRW opfordrer også EU til at sikre, at alle fremtidige handels- og fiskeriaftaler mellem EU og Marokko specifikt udelukker Vestsahara. Organisationer opfordrer også til, at EU udpeger en særlig repræsentant for Vestsahara og at de presser på for at FN-missionen, MINURSO, i fremtiden har et menneskerettighedsmandat.

WSRW opfordrer også EU til at sikre, at eksport fra Vestsahara kun kan ske med Polisarios samtykke og at sørge for, at produkterne bliver korrekt mærket.

Allerede 1.oktober erklærede Polisario, at de er villige til at indlede forhandlinger med EU om fiskerettigheder langs Vestsaharas kyst. Det betyder, at eksempelvis spanske fiskere, der hidtil har været mest dominerende blandt de europæiske fiskere, der har udnyttet den ulovlige aftale mellem EU og Marokko, fortsat kan fiske i området, hvis de kan opnå enighed med Polisario/Vestsahara. 91 af de 128 fiskeskibe, der er registreret fiske i området, er spanske.

Ankemulighed

EU Kommissionen og Ministerrådet har frem til 10. december til at overveje, om dommen skal ankes, og så længe det ikke er afgjort, om den skal det, vil det ikke ske initiativer for at rette sig efter dommen.

Vi har spurgt EU-Domstolen, hvad der sker, hvis Kommissionen/Ministerrådet ikke retter sig efter domstolens afgørelse, men endnu ikke fået svar.

Se dommen her:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210166en.pdf

 

Array