Intet nyt om Vestsahara

Mogens Jensen: Ikke noget at komme efter

I et svar til Global Aktions brev til Fiskeriministeren den 5. august 2019, svarer fiskeriministeren, Mogens Jensen, den 3. december, at han ikke ser noget problem i, at danske fiskere er aktive i havet ud for det besatte Vestsahara

Som Global Aktion har påvist, har det danske rederi Asbjørn A/S og deres fisketrawler, Junior, travlt med at hjælpe de marokkanske myndigheder med, hvordan besættelsesmagten bedst muligt kan udnytte de maretime resurser.

Mogens Jensen skriver til Global Aktion: “Der er ikke fiskerfartøjer under dansk flag, som fisker under fiskeripartner-skabsaftalen med Marokko, og der er heller ikke aktuelle planer herom. Jeg er imidlertid bekendt med, at et fartøj, der sejler under belizisk flag, og som er ejet af danske selskaber, nu har aktiviteter af forskningsmæssig karakter i farvandet.” I samme brev slår Mogens Jensen fast, at man, ligesom den tidligere regering, støtter EU’s fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Marokko, også selv om denne omfatter det besatte Vestsahara. Fiskeriministren skriver: “EU’s fiskeripartnerskabsaftale med tilhørende protokol er blevet til på baggrund af EU-Domstolens afgørelse af 27. februar 2018. Dommen er en konsekvens af, at det ikke-selvstyrende territorium, Vestsahara, er et omtvistet område.” Og han forsætter ved at fortælle: “Regeringen er, som også den tidligere regering, af den opfattelse, at aftalen og protokollen med Marokko opfylder de generelle principper om fiskeripartner-skabsaftaler, der fremgår af Rådets konklusioner om fiskeripolitikkens eksterne dimension fra 2012, og at aftalen og protokollen er i overensstemmelse med de generelle principper om bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler, som er fastlagt i forordningen om den fælles fiskeripolitik. Målet med aftalen har bl.a. været at fastsætte en retlig, miljømæssig, økonomisk og social forvaltningsramme for et bæredygtigt fiskeri.”

I forhold til EU-domstolens dom, der fastslår, at Marokko ikke har suverænitet over Vestsahara, skriver fiskeriministeren: “Det var i forbindelse med indgåelse af aftalen afgørende for Danmark at sikre, at EU-retten, som international ret kan betragtes som en integreret del af, når der indgås bilaterale aftaler, blev overholdt. Danmark lagde derfor vægt på Rådets Juridiske Tjenestes vurdering af aftalen og det var på den baggrund, at Danmark støttede vedtagelsen af EU’s aftale med Marokko.” Mogens Jensen og regeringen er dermed på linje med et stort flertal af EU’s medlemslande, hvis regeringer støttede Fiskeripartnerskabsaftalen. Den nye fiskeripartnerskabsaftale er, sammen med en ny handelsaftale mellem EU og Marokko, indbragt for EU-domstolen af Vestsaharas befrielsesbevægelse, Polisario, der ikke mener, at EU følger de domme, som EU-domstolen har afsagt om EU’s aftaler med Marokko. I brevet til Global Aktion slår fiskeriministeren flere gange fast, at den danske regering mener, at det er FN’s sikkerhedsråd, der skal finde en forhandlet løsning. Hvordan ministeren ser, at netop sikkerhedsrådet skal finde en løsning, oplyser ministeren ikke om. FN’s sikkerhedsråd har nemlig valgt ikke at finde en ny mægler i konflikten, siden den tidligere tyske præsident Horst Köhler stoppede på posten som mægler i konflikten tidligere i år. Ud over to møder i år har der ikke været kontakt mellem Marokko og Polisario i næsten ti år. Global Aktion skrev i sin henvendelse til Mogens Jensen, at også Danmark har et ansvar for at finde en løsning. Det betyder, at når danske virksomheder investerer massivt i de besatte områder og dermed aktivt hjælper besættelsesmagten med at gøre besættelsen profitabel, er den danske regerings holdninger og handlinger ikke en del af løsningen men en del af problemet.

Array