Fornyelse uden nyheder

Forlængelse af mandatet for MINURSO

Den 30. oktober vedtog FN’s sikkerhedsråd – efter en virtuel forhandling på grund af coronasituationen – en forlængelse af mandatet for MINURSO, FN’s fredsbevarende styrke i Vestsahara, der har været til stede i Marokko og Vestsahara siden 1991.

Polisarios repræsentant i FN, Sidi Mohamed Omar, er skuffet over resolutionen, der da heller ikke rummer noget nyt eller viser fremgang for FN’s engagement i området.

Først og fremmest kritiserer Sikkerhedsrådets medlemmer, at posten som generalsekretærens personlige udsending, der har stået tom, siden tyskeren Horst Köhler opgav den i maj 2019, fortsat ikke er besat. Den personlige udsendings opgave er blandt andet at få Marokko og Polisario til at forhandle om en løsning. Hans Köhler fik de to parter, samt naboerne Algeriet og Mauretanien, bragt sammen et par gange – men uden, at der var noget reelt resultat.

Det forlyder i FN, at der har været forespørgsler til en række personer, der alle har takket nej til at beklæde posten, men i skrivende stund er der ikke udpeget en afløser for Köhler.

FN-udsending: Ingen fremskridt

MINURSOs chef, canadiske Colin Steward, nævnte i sin rapport til Sikkerhedsrådet, at situationen i området er uforandret, men også han beklagede, at der endnu ikke er udpeget en ny personlig udsending, der kan presse den politiske proces fremad, og han nævnte, at der ingen fremskridt er sket i MINURSOs egentlige opgave: at sørge for at der bliver holdt en folkeafstemning i området.

Colin Steward nævnte, at på trods af, at der ingen fremgang er i den politiske proces, er der ingen trussel om væbnede sammenstød mellem Marokko og Polisario.

Polisarios repræsentant i FN, Sidi Mohamed Omar, er som nævnt skuffet over resolutionen, og siger, at der fortsat er fredelige, spontane massedemonstrationer i den besatte del af Vestsahara, herunder ved Guerguerat, nær grænsen til Mauretanien, og at disse er klare tegn på, at sahrawiernes tålmodighed er ved at være brugt op, fordi FN ikke lever op til de løfter, der blev givet, da MINURSO blev dannet for næsten tre årtier siden.

Han fremhæver, at demonstrationerne er en reaktion på Marokkos terrorisering og undertrykkelse af sahrawierne i den besatte del af Vestsahara og Marokkos fortsatte og illegale plyndring af landets ressourcer, og at man ikke kan garantere, at demonstrationerne forbliver fredelige.

Resolutionen blev vedtaget med 13 stemmer. Rusland og Sydafrika afholdt sig fra at stemme. Sidstnævnte med den begrundelse, at den ikke er vidtgående nok og at mandatet – i modsætning til andre af FN’s fredsbevarende missioner – ikke indeholder et krav om, at MINURSO skal overvåge menneskerettighederne i området og lade det indgå i den årlige rapport til generalsekretær Guterres, når de observerer krænkelser og overgreb på civilbefolkningen.

Array