Konference:

Take the power from the 1%

Den 6. april inviterer Global Aktion og Transform Danmark til en stor konference om ulighed, "Take the power from the 1%", som vi afholder i festsalen på Arbejdermuseet.

ENGLISH BELOW

Vi har inviteret talere og eksperter fra rundt omkring i verden til at give deres perspektiv på årsagerne bag global ulighed, og hvordan vi kan skabe bedre samfund for de mange og ikke kun de få. Vi kommer til at diskutere, hvordan kampene i det Globale Nord og det Globale Syd er forbundne, og hvordan vi kan gøre globale problemstillinger tydeligere i vores lokale kampe. Og alle er velkomne!

Global ulighed har nemlig nået et absurd niveau. 85 af verdens rigeste mennesker ejer nu lige så meget som de fattigste 3,5 milliarder mennesker. Og trenden fortsætter. En voksende del af verdens rigdom koncentreres hos en mindre og mindre gruppe mennesker, mens de mest sårbare af verdens befolkning lider under hungersnød, fattigdom, klimakatastrofer, krig og elendighed.

Men hvorfor er de rige så rige? Hvordan rejser vi os mod de magtfulde, alt i mens de virker til at have overtaget? Og vigtigst af alt; hvordan ser en anderledes verden ud?

Kom med, når græsrodsaktivister og talere fra verden over diskuterer disse spørgsmål og kommer deres bud på svar.

Hvorfor? Fordi vi har en verden at vinde!

Arbejdermuseet, lørdag den 6. april 2024, kl 13.00 til 18.00

 

Oplægsholdere:

 • Vasna Ramasar: Lektor i Human Ecology på Lund Universitet. Om at imødegå ulighed gennem en dekolonial tilgang til global, retfærdig omstilling.
 • Christoph Ellersgaard: Magt- og eliteforsker og professor på CBS. Om magtdynamikkerne i Danmark, og hvordan vi sikrer mere demokrati og medindflydelse.
 • Lebohang Pheko: National Planning Commissioner i Sydafrika og forsker i Trade Collective. Om uligheden mellem det Globale Nord og det Globale Syd, hvordan den vestlige handelspolitik styrker denne ulighed, og hvorfor feministisk økonomi er et alternativ til denne verdensorden.
 • Patrick Bond: Professor i sociologi på Johannesburg Universitet. Om neoliberalismens dårligdomme for global retfærdighed og grøn omstilling.
 • Didem Aydurmus: Kulturantropolog, økosocialist og tidligere medlem af det tyske parti Die Linkes Landsledelse. Om transnationale firmaers begrænsning af adgang til mad og vand, og hvordan dette bekæmpes.

Emma Holten (deltager i en paneldiskussion): Feministisk aktivist og foredragsholder.

OBS: Arrangementet er på engelsk.

PROGRAM:
13/13:15 – Velkommen
13:20 – Lebohang Pheko
14 – Christoph Ellersgaard
14:40 – Vasna Ramasar
15.15 – Pause
15:35 – Paneldebat: Vasna Ramasar, Emma Holten, Christoph Ellersgaard, Kirsten Kværnø
16:40 – Patrick Bond
17:25 – Didem Aydurmus
18 – Global Aktion runder konferencen af

Hvis du ønsker at købe billet til konferencen, bedes du overføre 50kr til Global Aktion over Mobilepay på nummeret: 53705 og skrive dit navn samt “Ulighedskonference”.
Eksempelvis: “Jens Jensen ulighed”.

—————————————————————————

On the 6th of April, Global Aktion and Transform Danmark invites you to a conference about inequality, called “Take the power from the 1%”, which will take place at Arbejdermuseet on the 6th of April from 1pm to 6pm.

We have invited experts from around the world to come and give their perspective on the structures behind global inequality, and how we can build better societies for the benefit of all and not just the few. We will discuss how the struggles in the Global North and the Global South are connected, and how we can make solutions clearer in our local struggles. And everyone is welcome!

Global inequality has reached absurd levels. We are now at a point where 85 of the world’s richest people own as much as the bottom 3,5 billion people. The trend is continuing, as a growing amount of the world’s wealth is concentrated at a smaller and smaller group of people, leaving the most vulnerable of the global population to suffer from hunger, poverty, climate catastrophes, wars and misery.

But why are the rich so rich? How do we stand up to the powerful when they seem to have the upper hand? And most importantly, what does an alternative world order look like?

Join us, as grassroot organizers and speakers from the Global North and the Global South discuss these questions and offer their answers to them.

Why? Because we have a world to win!

The Workers’ Museum, Saturday 6 April 2024, 1.00 pm to 6.00 pm

Speakers:

Vasna Ramasar: Lecturer in Human Ecology at Lund University. Will focus on addressing inequality through a decolonial approach to global just transition.

 • Christoph Ellersgaard: Power and elite researcher and professor at CBS. Will focus on
  the power dynamics in Denmark and how we ensure a more democratic society and a decentralized participation.
 • Lebohang Pheko: National Planning Commissioner in South Africa and researcher at Trade Collective. Will focus on the inequality between the Global North and the Global South, how Western trade policy enhances this inequality, and why feminist economics offers an alternative to the current world order.
 • Patrick Bond: Professor of Sociology at the University of Johannesburg. Will focus on the ills of neoliberalism for global justice and the green transition.
 • Didem Aydurmus: Cultural anthropologist, eco-socialist and former member of the german political party Die Linke’s ledership. Will focus on transnational corporations’ limit on access to food and water, and how to combat it.

Emma Holten (participant in a panel discussion): Feminist activist and speaker.

The event will be in English.

PROGRAM:
13/13:15 – Welcome
13:20 – Lebohang Pheko
14 – Christoph Ellersgaard
14:40 – Vasna Ramasar
15.15 – Break
15:35 – Debate: Vasna Ramasar, Emma Holten, Christoph Ellersgaard, Kirsten Kværnø
16:40 – Patrick Bond
17:25 – Didem Aydurmus
18 – Global Aktion ends the conference

If you want to buy a ticket for the conference, please transfer 50kr to Global Aktion on the MobilePay number: 53705 and write your name as well as “Inequality Conference”.
An example would be: “Andy Jensen, Inequality”.

Array