Hvem bestemmer hvem der får støtte

Støtte til aktive mennesker der er kommet i klemme

Det er de aktive i Afrika Kontakt der bestemmer hvem Mandela Foden samler ind til.

I Afrika Kontakt samarbejder vi med græsrødder i det globale Syd. Det er bevægelser der sammen med deres medlemmer, kæmper for sociale, politiske og økonomiske forandringer i de samfund de er opstået i. Og det er en kamp der kan koste dyr at være med i. Ledere og aktivister i de sociale bevægelser mødes ofte med vold og forfølgelse når de øger presset for demokrati og respekt for basale rettigheder. Vi har oplevet af vores samarbejdspartnere er havnet i fængsel, har været udsat for voldsom tortur og vi har desværre også oplevet af aktivister fra de bevægelser vi samarbejder med, er dræbt af myndighederne.
Når vi har en person eller en gruppe af personer, der søger om støtte, skal der være en gruppe af aktivister i Afrika Kontakt der ønsker at tage sagen op, og starte en indsamling op under Mandela Fonden. Der udarbejdes en kort ansøgning, som så behandledes og godkendes af Afrika Kontakt ledelse, Forretningsudvalget. Derefter kan gruppen i Afrika Kontakt i samarbejde med partneren i Syd starte en indsamling for at kunne støtte den eller dem der er i klemme.

Hele processen tager under en uge, og vi samarbejder med andre som normalt giver støtte til fx advokater såsom Amnesty International, hvor dette er nødvendigt.

Vi udbetaler ikke støtten til enkeltpersoner, men altid via en organisation eller bevægelse der har ansvaret for at støtten bruges som aftalt, og afregner og afrapportere overfor Afrika kontakt.