Oxfam Ibis, Læger Uden Grænser og Global Aktion i åbent brev

Støt Trips-waiver og red liv

Kære statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Kofod

Når EU’s statsledere mødes d. 21. oktober i Det Europæiske Råd står COVID-19 igen på dagsordenen. Her vil rådet se på behovet for at sikre adgang til vacciner for alle.

I den forbindelse opfordrer vi på det kraftigste Danmark til at genoptage diskussionen om og støtte forslaget om en midlertidig suspendering af patenter på COVID-19 vacciner, behandling, tests og medicinsk udstyr (den
såkaldte TRIPS-Waiver).

Efter et år med forhandlinger i Verdenshandelsorganisationen (WTO) om TRIPS-waiveren er parterne fortsat ikke kommet frem til en beslutning. Samtidig fortsætter COVID-19-pandemien. Mens 74,5 % af EU’s befolkning er færdigvaccinerede, har kun 2,5 % i lavindkomstlande modtaget mindst første stik. Det er et stort – og fælles – problem, det globale samfund står over for. For som statsministeren meget rigtigt udtalte i sin tale ved Folketingets åbning, er vi først sikre, når alle er sikre.

Det vil kunne redde millioner af liv, forhindre nye mutationer
og fremskynde genopretningen af den globale økonomi.

Nu går debatten ind i en afgørende fase. Mødet i Det Europæiske Råd foregår en måned inden WTO’s ministerkonference. Da ministerkonferencen som bekendt kun finder sted hvert andet år, er der et betydeligt pres og forventning om et afgørende resultat, herunder forhåbentligt en midlertidig ophævelse af patent på COVID-19 vacciner, behandling, tests og medicinsk udstyr.

Det forslag, som EU-Kommissionen har stillet som alternativ til en midlertidig suspendering af patenterne, og som den danske regering indtil videre har bakket op om, er desværre uden reelle tilføjelser til eksisterende TRIPS-regler. Frivillig licens og deling af teknologi har desuden indtil videre ikke været en succesfuld løsning, fordi medicinalvirksomhederne ikke i særlig grad har ønsket at dele teknologien.

Vi opfordrer derfor på det kraftigste statsministeren og udenrigsministeren til at støtte en midlertidig suspendering af patenter på mødet i Det Europæiske Råd. 64 lande støtter allerede aktivt forslaget, mens over 100 lande offentligt har udtrykt deres opbakning. Flere lande i EU, herunder Spanien, Frankrig, Grækenland og Italien, har også offentligt udtrykt deres støtte.

Danmark kan vise lederskab og ansvar ved at støtte op om TRIPS-waiver-forslaget under COVID-19- pandemien og søge at få EU’s position ændret. Det vil kunne redde millioner af liv, forhindre nye mutationer og fremskynde genopretningen af den globale økonomi.

Med venlig hilsen

Oxfam IBIS, Trine Pertou Mach, Politik- og Pressechef
Læger uden Grænser, Annie Julia Raavad, Analysechef
Global Aktion, Morten Nielsen, Campaign and Policy Officer

Array