Åben brev til Udenrigsminister Jeppe Kofod

Stop ødelæggelserne af Amazonas

En række danske organisationer advare udenrigsminister Jeppe Kofod om de forslag til afskovning der lige nu behandles i Brasiliens senat.

Kære udenrigsminister Jeppe Kofod 

Vi skriver til dig med en vigtig og presserende opdatering på situationen i Brasilien i forhold til Ødelæggelsespakken, som vi har været i dialog med Udenrigsministeriet omkring siden april 2021:

Jordtyveriloven (landgrabbing bill) PL 2633/2021 og PL 510/2021 er nu under behandling i Senatet og er sat til afstemning i Senatets kommissioner for hhv. miljø og landbrug allerede den 8. december kl. 8:00 lokal tid. Efter godkendelse her vil den blive sendt til afstemning i plenum i Senatet, det vil sandsynligvis ske mellem den 13. og 22. december.

Formålet med loven er at legalisere skøder på landområder, som er blevet erhvervet ulovligt ved land grabbing helt frem til 2014, samt øge grænsen for hvor store arealer, der kan legaliseres, til 2500 hektar (dvs. ikke kun små producenter, men også mellemstore og store agro-businesses).

Afmontering af Miljøgodkendelsesloven PL 2159/2021 er samtidig under behandling i Senatet og er sat til afstemning i Senatets kommissioner for hhv. miljø og landbrug allerede den 9. december kl. 8:00 lokal tid. Efter godkendelse her vil også den blive sendt til afstemning i plenum i Senatet, det vil sandsynligvis ske mellem den 13. og 22. december.

Det er et lovforslag, som vil afmontere den eksisterende miljøgodkendelseslovgivning, som aktuelt kan stoppe projekter med signifikant påvirkning af miljøet i områder med et sårbart miljø. 

Hvis disse to love vedtages, vil det have omfattende og meget alvorlige konsekvenser for klimaet, Brasiliens skove og oprindelige folks liv og rettigheder.

Vi opfordrer derfor Danmark til hurtigst muligt, og inden lovforslagene kommer til afstemning, at kontakte præsidenten for det brasilianske Senat, Rodrigo Pacheco med en opfordring til ikke at sende de to lovforslag til afstemning i Senatet.

Opdatering på den aktuelle skovrydning i Brasilien:

I midten af ​​november udgav Brasilien en alarmerende 2021 PRODES årlig skovrydningsrapport, der viste en stigning på næsten 22 procent i skovrydningen i Amazonas-regnskoven. Det er det højeste niveau af skovrydning siden 2006, og det er tredje år i træk med øget skovrydning. Ikke mindre alarmerende var, at rapportens udgivelse blev forsinket med flere uger, og at repræsentanter for den brasilianske regering og landets private sektor ved COP 26 i Glasgow præsenterede det stik modsatte billede af Brasiliens forvaltning af Amazonas-regnskoven.

Ved COP 26, hævdede repræsentanter for den brasilianske regering, at regeringen havde til hensigt at beskytte landets skove og vedtage mere ambitiøse miljøplaner. Nu sker det stik modsatte.

Jordtyveri er en væsentlig drivkraft bag skovrydning, idet 30 procent af skovrydningen i den brasilianske del af Amazonas sker i statslige skovområder. Forskere peger på, at afskovningen i Amazonas og overgrebene mod indfødte befolkninger vil øges, hvis lovforslagene bliver godkendt. (Teknisk notat om PL 2159/2021, teknisk notat om jordtyveriloven (tidligere fremsat som PL 910, 2020))

Amazonas nærmer sig et ‘tipping point’, og den brasilianske del af Amazonas er allerede gået fra at være en “net-sink” til at være en “net-source” af kulstof i atmosfæren. (NATURE September 2021, NATURE Juli 2021, NATURE Marts 2020). Vi har gjort opmærksom på dette flere gange i vores dialog. 

Ifølge IPCCs seneste rapport skal vi stoppe afskovningen i Amazonas, ellers når vi ikke Parisaftalens målsætninger. 

Dette brev er sendt med CC til Europaudvalget.

De bedste hilsner,

Kristine Modvig Clement, Kampagneleder for landbrug og skov, Greenpeace

Johan Keller, aktiv i Miljøbevægelsen NOAH

Esben Sloth, Kampagnechef, World Animal Protection

Ida Theilade, Chair, International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)

Ole Færgeman, næstformand, Frie Bønder Levende Land

Morten Nielsen, Politikmedarbejder, Global Aktion

Marie Rørby, aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse

Gry Bossen, Politisk koordinator, Verdens Skove

Sofie Tind Nielsen, Senior Skovrådgiver, WWF Verdensnaturfonden

Martin Lemberg-Pedersen, Chef for Politik og Samfund, Amnesty International

Tim Whyte, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke

Frederik Sandby, Formand, Klimabevægelsen

Britta Riis, Direktør, Dyrenes Beskyttelse

Rune-Christoffer Dragsdahl, Generalsekretær Dansk Vegetarisk Forening

Array