Global Aktion indbyder til

Generalforsamling 2020

Hvornår: 13. juni 2020 | 14:00 til 17:00
Hvor: Global Aktion, Wesselsgade 2 st – 2200 Kbh N

Alle medlemmer af Global Aktion indbydes hermed til årets generalforsamling. Den finder sted lørdag den 13. juni kl. 14 til 17.

Dagsorden via vedtægterne.

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Global Aktions skriftlige beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt indsamlingsregnskab, for det forløbne år.
4. Vedtagelse af arbejdsplan
5. Fremlæggelse af aktivitets-budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af et forretningsudvalg bestående af et ulige antal medlemmer
9. Valg af statsautoriseret eller registeret revisor.

Vi håber at se mange af jer til en god debat om det næste års arbejde.

Med venlig hilsen

Forretningsudvalget i Global Aktion

Følgende bilag fremlægges på generalforsamlingen;

Beretning

Ramme for arbejdet det næste år

Revideret regnskab 2019

Budget 2020

Forretningsudvalget i Global Aktion foreslår følgende ændringer i foreningens medlemskontingent struktur, jævnfør dagsordens punkt 6.

At normalkontingentet for medlemskab af Global Aktion er minimum 50 kr. om måneden eller 600 kr. om året.

At der er et særligt lavt kontingent for medlemmer der har en særlig lav indkomst (Personer på kontakthjælp, pensionister på grundbeløbet og andre der ikke mener at de er i stand til at betale minimums kontingentet) på 300 kr. om året.

Begrundelse:

Vores kontingent har siden 1985 varet 250 kr. om året. Sammenlinet med andre foreninger er dette meget lavt.

Det særlig lave kontingent for medlemmer med meget lav indkomst ventes at koste Global Aktion indtægter.

Array