Progressive International: Vejen frem?

Nyt internationalt venstrefløjsinitiativ ser dagens lys

En række akademikere, aktivister og politikere har formet det nye Progressive International (PI), der i sit rådgivende råd tæller profiler som Noam Chomsky, Naomi Klein, Arundhati Roy, Yanis Varoufakis, Fernando Haddad, og Islands rød-grønne statsminister Katriin Jakobsdottir, såvel som seje aktivister fra det Globale Syd, f.eks. Vanessa Nakate og Trusha Reddy.

Netværket blev startet af det europæiske DiEM25-netværk, med Varoufakis i spidsen, og Sanders Institute, en amerikanske tænketank affilieret med Bernie Sanders.

PI er ifølge sig selv oprettet for at “forene, organisere og mobilisere progressive kræfter bag en fælles vision om en transformeret verden” og er opdelt i tre søjler: “Movement”, der skal samle og støtte progressive aktivister verden over i et globalt netværkt; “Blueprint”, der skal udvikle en politisk plan for en progressiv international verdensorden; og “Wire”, der skal samle en koalition af progressive medier og rapportere ud til aktivister.

I følge netværkets koordinator David Adler, vil denne internationale sammenslutning skille sig ud fra tidligere, ved ikke at begrænse sig til én organisation eller kamp. I stedet for at køre midlertidige kampagner og underskriftsindsamlinger, vil initiativet “sigte mod at opbygge en varig infrastruktur for internationalisme” og efterstræbe “at være en holdbar institution, der kan binde progressive kræfter sammen og støtte dem til at opbygge magt overalt.”

I Global Aktion afventer vi og følger netværkets aktiviteter med spænding, for at se, om det kan leve op til sin mission om at forene progressive kræfter og kampe på demokratisk vis og på tværs af ideologiske skel, og om det kan formå at skabe og udgøre et reelt alternativ til det bestående.

PI holder sit første topmøde til september i Reykjavik.

Array