En vildt vigtig sag

Lasse har været aktiv i omtrent et halvt år, og er et af de nyere ansigter i Global Aktion. Udover sit engagement her, læser han sin kandidat i International sikkerhed og folkeret i Odense.

Lasses uddannelsesmæssige baggrund og faglige interesse er en af grundene til, at han nu er aktiv i Global Aktions Vestsahara politik-gruppe. ”Det politiske arbejde omkring Vestsahara fangede min interesse, da det er et emne, der omhandler FN, en glemt konflikt, en ulovlig besættelse og fredsmissioner, og derfor ligger tæt op ad mit studie.”

Ifølge Lasse er arbejdet med konflikten omkring Vestsahara netop en måde, han kan relatere sit studie til virkeligheden på. Udover sin faglige interesse og motivation, understreger han igen og igen vigtigheden af det oplysningsarbejde, der ligger i Vestsahara-gruppen, som den væsentligste drivkraft for sit engagement.

Oplysning skal føre til politiske ændringer

Vestsahara-politikgruppen beskæftiger sig med den årtier lange konflikt om Vestsahara, der ofte betegnes som Afrikas sidste koloni. Det er et ørkenområde, som siden 1975 har været ulovligt besat af Marokko. I det besatte område oplever saharawierne, Vestsaharas oprindelige befolkning, overgreb og krænkelser af deres rettigheder. Derudover bor ca. 160.000 saharawier i permanente flygtningelejre i den algeriske ørken, som lever af humanitær bistand og støtte fra Algeriet. Siden 1991 har der været forhandlinger mellem Marokko og Vestsahara med henblik på en folkeafstemning, der skal afgøre områdets fremtidige status og om hvorvidt Vestsahara skal være et selvstændigt land.

De aktive i politikgruppen blander sig i både den internationale og danske politiske debat. Det politiske lobbyarbejde i gruppen består bl.a. i at oplyse Folketinget og danske politikere om danske virksomheders investeringer i Vestsahara og samarbejde med den marokkanske stat, der er på kant – eller i strid – med international lov. Som led i dette, arrangerer gruppen møder med blandt andre repræsentanter fra de danske ungdomsorganisationer og danske virksomheder, der har handelsaftaler med den marokkanske stat.

Hvorfor er det så vigtigt, at oplyse om situationen i Vestsahara?

”Hvis vi kan få Danmark til at have en officiel og mere fremtrædende holdning til konflikten, kan vi presse på for at få et internationalt menneskerettighedsmandat. FN’s fredsbevarende mission i de besatte områder er den eneste af sin slags, der ikke er tildelt et overvågningsmandat (et mandat til at overvåge og rapportere om brud på menneskerettighederne), hvilket netop resulterer i krænkelser af menneskerettighederne i området,” forklarer Lasse, og fortsætter: ”Norge og Sverige har mere fokus på konflikten og har en klar holdning til den. I Danmark bryster vi os af, at være en menneskerettighedsoverholdende nation, men det klinger hult, når vi ikke kræver, at FN skal have et overvågningsmandat i det besatte område, og når vi lader virksomheder investere i naturressourcer i strid med international lov. Vores regering skal være mere hårdhændet og stramme retorikken.”

”At kunne snap’ den i røven, før den går gal’”

Om hvorfor det giver så god mening at beskæftige sig med oplysningsarbejde og politisk lobbyarbejde i denne sammenhæng, siger Lasse: ”Der er i offentligheden rigtig meget fokus på konflikter i Mellemøsten og flygtninge, og midt i det hele bliver Vestsahara til en glemt konflikt. Det er et kæmpe besat område – også i sammenligning med andre besatte områder i verden – der bliver glemt. Befolkningen bliver overset og har nu boet i flygtningelejre i 40 år, hvor de stadig afventer en ende på konflikten.”

Han håber, at gruppens arbejde skal ses som et forebyggende arbejde, som kan være medvirkende til, at den lange konflikt bliver løst på fredelig vis. Han fortæller, at der er en stigende utilfredshed blandt saharawierne, og at konflikten måske på et tidspunkt kan løbe løbsk og at borgerkrigen, der endte med en våbenhvile i 1991, bliver taget op igen. Det politiske og folkelige oplysningsarbejde er vigtigt ”for at kunne snap’ den i røven, før den går gal’,” som han siger på syngende fynsk.

Man bliver smidt ud i det og prøver ting af

Hvorfor er det vigtigt for dig, at engagere dig i Global Aktion?

”Det er sagerne, som Global Aktion arbejder med, der er det vigtigste. Global Aktion har en struktur og en tilgang, der gør det nemt at få lov til at arbejde med tingene og gør det hele meget problemnært. Jeg er helt enig i den solidaritetstanke, der ligger bag alt AK’s arbejde.”

Selvom Lasse ikke har været aktiv  mere end et halvt år, føler han, at han hurtigt har fået en hel del ansvar. ”Der er vildt gode muligheder for at gøre noget og gøre en forskel, hvis man vil lægge noget energi her. Man bliver hurtigt smidt ud i det og prøver ting af. Det er bl.a. fedt at se, at man kan komme med nye ideer og arbejde videre med dem, så længe de ligger inden for Global Aktions politiske ramme,” siger han og henviser til besøg af saharawier fra de besatte områder og gruppens diskussioner om det fremtidige arbejde. ”Det er fedt, at man kan lave så meget selv, og selvfølgelig med støtte fra sekretariatet. Det er en unik mulighed at være aktiv her, hvis man interesserer sig for det, man laver. Og så er det jo bare en helt vildt vigtig sag.”