Skriv under nu

Skriv under på Amnesty Danmarks underskriftsindsamling

I Global Aktion støtter vi op om Amnesty Danmarks kampagne Go’ stil!, fordi danske virksomheder er involverede i brud på menneskerettigheder og miljøstandarder i hele verden helt uden at skulle frygte for juridiske konsekvenser. I 30 år er virksomheder blevet opfordret til frivilligt at implementere FN og OECDs retningslinjer for rettidig og nødvendig omhu, men denne appel om frivillige indsatser har langt fra haft en tilstrækkelig effekt.

EU Kommissionen fremsatte sidste år et lovforslag, som potentielt kan blive banebrydende i kampen for at få virksomheder til at tage et større ansvar for brud på menneskerettigheder og miljøstandarder i deres leverandørkæder. Vi mener i Global Aktion, at Danmark skal gå forrest i processen og arbejde for, at EU-loven om nødvendig omhu bliver af højeste standard og giver størst mulig beskyttelse af både mennesker og natur.

Vores krav: Hvad bør en lov om nødvendig omhu indeholde?

  1. Det er vigtigt at loven gælder for virksomheder i alle størrelser. Den danske regering har i deres svar til EU Kommissionen skrevet, at små virksomheder ikke kan bebyrdes med krav om nødvendig omhu. Vi mener dog, at det er fuldstændigt nødvendigt at inkludere alle størrelser af virksomheder,  da små og mellemstore virksomheder udgør 99 % af det danske erhvervsliv. Ved at fritage disse virksomheder fra lovpligtig due diligence mister loven en stor del af sin effekt. 
  2. Loven skal indeholde en effektiv klagemekanisme, så dem der har oplevet brud på deres rettigheder kan søge erstatning i de hårde sager, hvor virksomheder ikke har handlet godt nok.
  3. Til sidst er det også vigtigt for os i Global Aktion, at virksomhederne skal være transparente om deres sager, og hvordan de har ageret. Dette skal ikke bare være et afsnit i en årsrapport, men informationen skal publiceres når og hvor det er relevant, på de sprog der er relevante, så informationen er tilgængeligt for de stakeholdere, den berører.

SÅ skynd dig ind og [skriv under på Amnesty Danmarks underskriftsindsamling] og vær med til at lægge pres på vores erhvervsminister Simon Kollerup. Danmark skal gå forrest og sætte en høj barre for EU! 

Array