Youth in Zimbabwe Empowered to Unite and Actively Claim their Socio-Economic Rights

Land: Zimbabwe

Partner: Youth Forum, Youth Forum (YF), Zimbabwe

Bevilliget beløb: kr. 1,997,401.00

Projekt start: 3/15/2015 Projekt slut: 8/15/2017 (Afsluttet)

Projektet skal gøre Youth Forums (YF) medlemmer i stand til, at rejse krav til Zimbabwes myndigheder om at indfri unges socio-økonomiske rettigheder fremlagt i den nye grundlov (2013) og anden lovgivning. Medlemmer i tre provinser uddannes til at 1) identificere og forstå strukturelle årsager til socio-økonomiske problemer i deres livssituation, 2) identificere institutioner og personer, som bærer ansvaret for realiseringen af unges rettigheder, 3) spore og overvåge prioriteringen af midler på distrikt, provins og nationalt niveau, som kan virkeliggøre unges rettigheder. Den vundne indsigt omsættes i dialogmøder med myndigheder og politikere, og munder ud i en større national kampagne. Projektet vil også styrke YF’s bæredygtighed som organisation ved at 1) opdyrke en kultur for frivilligt arbejde, hvor sekretariatets opgaver i højere grad varetages af medlemmer, 2) gennemføre en detaljeret analyse af driftsomkostninger, 3) kvalificere fundraising-funktioner, 4) styrke intern/ekstern kommunikation.

Overordnet mål:

Youth of Zimbabwe enjoy socio-economic rights needed to create sustainable livelihoods.

Umiddelbare mål:

  • By 2017 members in the three target provinces are empowered with knowledge and skills to affect decision making processes.
  • 50% of said members have by 2017 engaged in decision making processes and opened access to entitled socio-economic rights.
  • The sustainability of the movement have been significantly improved by 2017.

Målgruppe:

4792 members from the primary target provinces of Harare, Masvingo and Matebeleland South, comprised by young people between the ages of 18-35. 1200 members from the 7 additional provinces in Zimbabwe constituting the secondary targetgroup. Youth Forum members consist of both young women and men.

Indikatorer:

  • Members demonstrate enhanced understanding of the root causes affecting the realisation of their socio-economic rights through enhanced dialogue with local and central government, CSO’s and other stakeholders.
  • Authorities declare access to specific rights opened.
  • Members take ownership of the movement.

 

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT

Array