Wosa Mawubuye

Land: Sydafrika

Partnere: TCOE

Bevilliget beløb: kr. 1,000,000.00

Projekt start: 01/01/2013 Projekt slut: 12/31/2013 (Afsluttet)

Gennem en styrkelse af Mawubuye og TCOE’s organisatoriske kapaciteter, samt netværksaktiviteter, sigtes der mod at øge deres evne til at fortsætte arbejdet, efter Danmark har trukket sig ud af Sydafrika, med at kæmpe – via mobilisering, organisering og fortalervirksomhed – for de sociale, demokratiske og økonomiske rettigheder for de 2.000 fattige medlemmer af Mawubuye og de fattige uden land, unge, kvinder, småbønder og landbrugsarbejdere, der bor i de 15 områder, Mawubuye er til stede i Sydafrika.

Det endelige formål med projektet er at udvikle en alternativ, bæredygtig og lav-intensiv landbrugs- og jordpolitik, der i højere grad tilgodeser ovennævnte målgrupper, ved at understøtte de fattiges fødevaresikkerhed og suverænitet for derved at minimere deres afhængighed af regering og kommercielle interesser.

Overordnet mål:

At mobilisere de fattige på landet i Sydafrika til at sikre adgang til land med henblik på at højne de fattiges fødevaresikkerhed og suverænitet

Umiddelbare mål:

– At styrke den organisatoriske bæredygtighed i Mawubuye og yderligere mobilisere de fattige på landet.

– At opbygge alliancer lokalt, nationalt og regionalt.

Målgruppe:

– Den primære målgruppe, for målsætning 1, er Mawubuyes lederskab der består af ca. 100 mennesker, hvoraf kvinder udgør ca. halvdelen.

– Den sekundære målgruppe er medlemmerne af Mawubuye; de fattige, der lever i de 15 områder Mawubuye er tilstede.

– Den primære målgruppe, for målsætning 2, er kernelederskabet i Mawubuye, bestående af 30 medlemmer, hvoraf kvinder udgør ca. halvdelen.

– Den sekundære målgruppe er TCOE selv.

Indikatorer:

  • Mawubuye har i slutningen af projektperioden gennemført et AGM af egen kraft.
  • En systematisk metode for registrering af nye medlemmer er blevet udviklet i slutningen af projektperioden, med 70% medlemmer registreret.
  • Mawubuye har i slutningen af projektperioden rekrutteret 350 nye medlemmer.
  • I slutningen af projektperioden har Mawubuyes lederskab deltaget i at udforme en finansieringsstrategi sammen med TCOE.
  • Mawubuye har igangsat partnerskaber med lokale organisationer med henblik på blandt andet at dokumentere de fattiges forhold.
  • I slutningen af projektperioden har Mawubuye bidraget til en realistisk plan for mobilisering af fattige i landdistrikterne.