Unite and Fight – for fishers’ rights

Land: Sydafrika

Partnere: Masifundise Development Trust

Bevilliget beløb: kr. 1,000,000.00

Projekt start: 02/01/2005 Projekt slut: 08/31/2006 (Afsluttet)

Afrika Kontakts samarbejdsorganisation, Masifundise, har siden 1996 arbejdet i fiskerlandsbyer i Western Cape, Sydafrika. Arbejdet har koncentreret sig om bæredygtig udvikling i fiskerlandsbyerne gennem uddannelses- og fortalervirksomhedsaktiviteter. Dette projekt ligger i forlængelse af Masifundises arbejde og sigter mod at styrke 12 lokale organisationers kapacitet fagligt og organisatorisk, således at folk i kystsamfundene i større grad kan skabe positiv og bæredygtig udvikling centreret omkring fiskerierhvervet. De 12 organisationer er placeret i seks landsbyer i Western Cape. Mere konkret sigter projektet mod at gøre fiskere i stand til at benytte mulighederne i den nuværende fiskerilovgivning og samtidig udarbejde et alternativt fiskeriforvaltningssystem, der er socioøkonomisk og miljømæssigt bæredygtigt. Hovedaktiviteterne i projektet er en række regionale og lokale workshops, og metoden der anvendes er baseret på lokale folks deltagelse, gensidig dialog og demokratiske procedurer.

Overordnet mål:

At styrke lokale organisationers faglige og organisatoriske kapacitet, for at skabe positiv og bæredygtig udvikling centreret omkring fiskerierhvervet.

Umiddelbare mål:

– At gøre det muligt for lokale fiskere at hævde deres ret til legal adgang til marine resurser.

– At udbrede informationsdeling og netværksarbejde blandt borgere fra kystsamfundene, og derigennem tilstræbe at skabe positiv og bæredygtig udvikling af fiskeriet.

– At styrke fortalervirksomhed og lobbyarbejde med henblik på at presse på for at få indført et alternativt fiskeriforvaltningssystem for småfiskerne der er socioøkonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.

Målgruppe:

Projektets målgruppe er 12 lokale organisationer i kystnære samfund, hvoraf der er fem fiskergrupper, to kvindegrupper, tre ungdomsgrupper, en landbrugsgruppe samt en civilsamfundsudviklingsgruppe. Kvindegrupperne er primært repræsenteret af kvinder, og resten af grupperne er samlet set repræsenteret af ca. 60% mænd og 40% kvinder.

Indikatorer:

  • At et større antal fiskere gøres bekendt med fiskerilovgivningens detaljer og med den baggrund at et øget antal fiskere søger om fiskekvoter.
  • At der skabes en netværksplatform på tværs af fiskerlandsbyer, der kan anvendes til informationsdeling, fortalervirksomhed og lobbyarbejde.
  • Lederne af de lokale organisationer styrker deres faglige viden.
  • At fiskerne i samarbejde med Masifundise mobiliserer sig på tværs af landsbyer og ved personligt fremmøde hævder deres ret overfor lokale og regionale politikere samt overfor Marine and Coastal Management, MCM (Sydafrikas Fiskeriundersøgelser).
  • Antal sager hvor målgruppen har ytret ønsker og krav overfor nationale, provinsielle og lokale myndigheder. Aktuelle sager dækker over underskriftindsamlinger, eksponering i medierne, demonstrationer mm.
  • At fiskerne i Samarbejde med Masifundise og AK formulerer og præsenterer et alternativt forvaltningssystem for småfiskere og at dette alternative og bæredygtigt forvaltningssystem præsenteres overfor MCM.
Array