Towards Strengthening the Civil Society Partnership with AK-partners in the Southers Africa

Land: Zimbabwe

Partner: 12 partnere i Swaziland, Uganda, Zimbabwe og Sydafrika

Bevilliget beløb: kr. 489,234.00

Projekt start: 11/1/2011 Projekt slut: 11/30/2011 (Afsluttet)

Denne partnerskabsaktivitet bygger på erfaringer og anbefalinger fra den 1. afholdte workshop i 2009; Building Civil Society Partnership, i Swaziland. Endvidere anbefalede Projektrådgivningen i kapacitetsundersøgelse af Afrika Kontakt(AK) fra 2009, jfr. anbefaling nr. 5, afholdelse af en workshop indenfor organisationsudvikling og kapacitetsstyrkelse. Partnerskabsaktiviteten består af en tredages workshop for 10 repræsentanter fra AK, 24 repræsentanter fra AK’s sydpartnere, samt to oplægsholdere.

Emnerne vil være:

1. Betydningen af demokratiseringsprocessen i Nordafrika (og Mellemøsten) for CSOernes arbejde i nord og syd

2. afholdelse af en LFA-workshop, ligeledes med fokus på M&E.

Blandt de forventede resultater vil være:

1. projektteknisk partnerskabsmanual

2. en styrket viden og kompetence hos deltagerne indenfor organisering, kapacitetsstyrkelse og projektledelse.

 

← Tilbage til projektoversigt

Array