Towards Self-Determined Development in Southern Africa

Lande: Madagascar, Mozambique, Namibia, South Africa, Zambia, Democratic Republic of Congo

Partner: Alternative Information and Development Centre (AIDC)

Bevilliget beløb: kr. 1,698,431.00

Projekt start: 12/1/2020 Projekt slut: 12/1/2022

Transnationale virksomheder er ansvarlige for adskillige krænkelser af menneskerettighederne og miljøet i det Sydlige Afrika. Disse inkluderer ødelæggelse eller forringelse af naturressourcer, lokale levebrød, tvangsforflyttelse og utilfredsstillende kompensation. De mennesker der lider mest, er nogle af de mest marginaliserede. Gennem et partnerskab med Alternative Information and Development Centre (AIDC) i Sydafrika, der vil mobilisere organisationer i samtlige lande i det Sydlige Afrika, ønsker interventionen at bidrage til at lokalbefolkningerne i det Sydlige Afrika selv kan bestemme, hvilken udvikling de ønsker. Dette vil ske, ved at styrke og informere om lokalbefolkningers ret til at afslå transnationale virksomheders aktiviteter på deres jord.

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT

Array