Towards a life in dignity (for land and rural livelihoods)

Land: Sydafrika

Partnere: Trust for Community Outreach and Education (TCOE)

Bevilliget beløb: kr. 999,918.00

Projekt start: 10/01/2010 Projekt slut: 06/30/2013 (Afsluttet)

Det overordnede mål er at bemyndige og forbedre leveforholdene for fattige og marginaliserede folk på landet i Overberg komunen i Sydafrika. Disse folk lider stadig under eftervirkningerne fra Apartheid systemet, der udelukkede sorte afrikanere fra demokratiske processer, samt skabte store raceopdelte sociale og økonomiske skel, som stadig består i dag. Bl.a. med en meget skæv fordeling af jord. Projektet sigte er: Sammen med TCOE at opbygge og videreudvikle lokalorganisation Mawubuye, som er en paraplyorganisation bestående af forskellige mindre afdelinger af småbønder, landarbejdere, kvindefora osv. (CBOer). Mawubuye er i øjeblikket repræsenteret i 12 byer, hvoraf de 7 er i kommunen Overberg, som dette projekt knytter sig til. Mawubuye’ mål er at skabe et fælles talerør og platform for de fattige på landet, og dermed stå samlet i deres krav til myndighederne. En integreret del af denne proces er at skabe en bevidsthed om rettigheder og jord spørgsmål i lokalområderne, og på den måde bemyndige folk.

Overordnet mål:

En sydafrikansk jord og agrarisk reform, der bemyndiger og forbedrer leveforholdene for de marginaliserede fattige i landområderne.

Umiddelbart mål:

1. Kapacitets opbygning af Mawubuye, der konsoliderer og styrker de lokale strukturer i de 7 byer i Overberg. 2. Skabe bevidsthed om jord rettigheder i lokalsamfundene i Overberg og sikre at folk tager ejerskab over disse rettigheder.

Målgruppe:

De primære målgrupper er Mawubuye grupperne og deres ledere, samt fattige småbønder og landarbejdere i lokalområderne i de 7 byer/slumområder i Overberg.

Indikatorer:

  • Forhøjet medlemstal i Mawubuye også omfattende kvinder og unge.
  • 7 afdelinger af Mawubuye etableres i Overberg
  • Styrkelse af organiseringen og lederskabet i Mawubye.
  • En større bevidsthed om jordrettigheder hos de lokale i Overberg.
  • Konkrete alternative løsninger skabt på baggrund af PAR analysen.
  • Dialog med myndigheder om alternative løsninger.
TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT