Theory to Practice: A shared effort among AK partners to fully live up to sound administrative procedures

Land: Mozambique Swaziland Uganda Zimbabwe

Partnere: MIRUDA, Youth Forum (YF), Zimbabwe, Institute of Young Women Development (IYWD), Swaziland United Democratic Front (SUDF), Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ), Health Rights Action Group (HAG), Women of Zimbabwe Arise (WOZA)

Bevilliget beløb: kr. 219,104.00

Projekt start: 1/1/2016 Projekt slut: 5/1/2017 (Afsluttet)

Interventionen er en opfølgning på det Finans og Administrationsseminar, som AK og partnere holdt i Sydafrika i maj 2015. Her blev partnerne trænet i CISU’s finansielle standarder og i hvordan man administrerer AK-CISU projekter og donor funding generelt. Seminaret var en stor succes, men evalueringen har vist at nogle partnere mangler mere konkret støtte for at gå fra teori til praksis. Til det formål vil de to partnere med størst finansiel og administrativ kapacitet rejse rundt til de andre partnere og assistere dem i at implementere de nye krav og regler. Der bliver lavet et skræddersyet program for hver partner med udgangspunkt i dennes behov. Det overordnede fokus vil dog være på det dobbelte bogholderi og hvordan det bruges i praksis, overhead budget samt finansielle og administrative politikker og manualer. For at sikre bæredygtigheden af interventionen skal partnerne selv være med til at definere deres træningsprogram, og træningen skal inkludere flere folk fra partnerorganisationen, ikke kun de finansielle og administrative medarbejdere.

Overordnet mål:

At styrke den praktiske finansielle administration hos AK’s partnere for at styrke den overordnede finansielle ansvarlighed og den fælles administrative kultur.

Umiddelbare mål:

  1. Alle partnere skal til dec. 2016 benytte et autoriseret dobbeltsidet bogføringsprogram
  2. Alle partnere skal til dec. 2016 bruge overordnede organisationsbudgetter som en integreret del af den organisatoriske planlægning
  3. Alle partnere skal til dec. 2016 have manualer for finansielle procedurer og bruge dem son en integreret del af deres administration

Målgruppe:

  1. AK partnere, der deltog I partnerseminaret 2015 og som har udtrykt behov for yderlige praktisk træning for at kunne implementere teorien lært på seminaret.
  2. Medlemmer og stakeholders, der vil føle sig mere sikre, når der er styr på den finansielle administration i de repsektive organisationer.
  3. Trænerne er kvinder og majoriteten af administratorer i partnerorganisationerne er også kvinder. Det forventes at indsatsen vil styrke disse kvinders kapacitet og styrke deres stemmer i organisatoriske diskussioner.

Indikatorer:

  1. Ved at bruge et dobbeltsidet bogføringsprogram bliver alle transaktioner debiteret og krediteret. Denne procedure skaber en mere systematisk og præcis bogføring. Derudover bliver det lettere at budget monitorere og afrapportere, fordi tallene kan hentes direkte i systemet.
  2. Ved flere donorer skaber overordnede budgetter større overblik over udgifter til administration, medarbejdere og projektudgifter. Dette skaber synlighed omkring over- og underfunding.
  3. Procedurer for finansiel administration skaber en klarhed om fordelingen af arbejde og ansvar blandt medarbejdere og bestyrelsen. Det vil lette arbejdsprocedurer og mindske risikoen for misforståelser, fejl og korruption.

 

← Tilbage til projektoversigt