The Southern African Development Community People’s Summit

Lande: Swaziland, Angola, Botswana, Democratic Republic of Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

Partnere: Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ), Swaziland United Democratic Front (SUDF), Institute of Young Women Development (IYWD), Women of Zimbabwe Arise (WOZA), World Forum of Fisher Peoples (WFFP), Swaziland Economic Justice Network, Associacao de Ap

Bevilliget beløb: kr. 399,988.00

Projekt start: 7/1/2016 Projekt slut: 1/1/2017 (Afsluttet)

I denne partneraktivitet skal Afrika Kontakt og partnere deltage i det årlige SADC People’s Summit i Swaziland, arrangeret af organisationen SAPSN. Formålet med aktiviteten er at styrke den regionale solidaritet mellem civilsamfundsorganisationer i SADC regionen for derved at styrke deres kapacitet til at udfordre og presse de dominerende magtstrukturer. SADC regionen lider af et stigende demokratisk underskud, både på det regionale og det nationale plan, og i takt med at de demokratiske beslutningsprocesser regionaliseres og udvandes, er der brug for regionale modsvar fra civilsamfundet. Samtidig er det tydeligt, at de problemer, som skaber ulighed og marginalisering i vores partnerlande bunder i globale strukturer, som kræver globale løsninger. Afrika Kontakt vil i forbindelse med sin nye strategi, på People’s Summit udvikle planer og strategier sammen med vores partnere, for at adressere disse regionale og globale ulighedsskabende strukturer.

Overordnet mål:

Det overordnede mål for projektet er at styrke den regionale solidaritet mellem civilsamfundsorganisationer i SADC regionen. Og derigennem øge civilsamfundsorganisationers kapacitet til at udfordre de nuværende dominerende magtstrukturer.

Umiddelbare mål:

Projektet har fire umiddelbare mål:

1. Udvikle konkrete metoder og strategier for samarbejde mellem de deltagende organisationer og derigennem styrke de nuværende regionale solidaritets samarbejder.

2. Styrke de deltagende organisationer ved at konsoliderer og udvide deres regionale netværk.

3. Dele ideer og lande specifikke erfaringer gennem workshops

4. Konkretiserer AK’s nye strategi og udforske hvordan civilsamfundsorganisationer i SADC kan arbejde med vores fire temaer: Magt og Demokrati, Klima, Globale Handels Strukturer, og Resource Grabbing.

Målgruppe:

Den primære målgruppe for projektet er de deltagende organisationer og deres medlemmer. Det vil sige civilsamfundsorganisationer fra hele SADC-regionen. Organisationerne repræsenterer marginaliserede grupper, og arbejder alle med Afrika Kontakts temaer.

 

Tilbage til projektoversigt