Systematic documentation of HIV/AIDS related stigmatisation and discrimination in the district of Kibaale, Uganda

Land: Uganda

Bevilliget beløb: kr. 492,452.00

Lokal partner: Health Rights Action Group (HAG)

Projekt start: 8/1/2011 Projekt slut: 7/31/2012 (Afsluttet)

HIV/Aids-relateret stigmatising og diskrimination (S&D) udgør en markant trussel mod opretholdelse af basale menneskerettigheder samt retten til et værdigt liv for HIV-smittede. Ligeledes er S&D en stor barriere for forebyggelsesaktiviteter rettet mod HIV-spredning. Dette gør sig specielt gældende i Uganda, hvor det aktuelle politiske klima i kombination med en general moralsk bevægelse rettet mod seksuel adfærd skaber ugunstige livsbetingelser for HIV-smittede. I samarbejde med den Kampala-baserede NGO HAG samt en lokal CBO – MIRUDA- vil Afrika Kontakt sætte fokus på S&D. Det aktuelle projekt har til formål at kapacitetsopbygge de to involverede organisationer i forhold til systematisk dokumentation af S&D. Resultaterne fra dokumentationsundersøgelsen skal formidles til relevante aktører i Uganda og vil i et efterfølgende projekt (ikke del af nærværende projekt) danne grundlag for interventioner rettet på S&D samt intensiv advocacy.

 

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT