Supporting an End to VAW for Young Women’s Increased Political Participation

Land: Zimbabwe

Partner: IYWD

Bevilliget beløb: kr. 499,217.00

Projekt start: 7/1/2013 Projekt slut: 10/31/2014 (Afsluttet)

Afrika Kontakt og Institute for Young Women Development (IYWD) vil med dette projekt uddanne og mobilisere 1.200 unge kvinder i distrikterne Shamva, Rushinga, Guruve og Madziwa i Mashonaland Central, Zimbabwe til at indgå i dialog med 40 lokale ledere for at reducere politisk motiveret vold mod kvinder. Gennem fortalervirksomhed vil projektet skabe øget opmærksomhed omkring politisk vold mod kvinder og mobilisere bred opbakning i lokalsamfundene for at skabe et fredeligt samfund, hvor unge kvinder kan deltage aktivt i beslutnings- og udviklingsprocesser. Sideløbende vil projektet demokratisere IYWDs interne organisation for at øge medlemmernes aktive deltagelse i organisationens strategiske udvikling og projekter.

Overordnet mål:

Et fredeligt miljø der sikrer unge kvinders aktive deltagelse i politiske processer og beslutningsprocesser og sikring af deres levebrød

Umiddelbare mål:

1: Unge kvinder engagerer sig i dialog og udfører folkeoplysning omkring kvinderettigheder, politisk vold og beslutningsprocesser. 2: Institute for Young Women Development (IYWD) har instututionel kapacitet til at sikre, at medlemmerne har indflydelse på organisationens politikker, praksisser og programmer

Målgruppe:

Projektets primære målgruppe er 1.200 unge kvinde i landbrugs og minearbejdersamfund i fjerntliggende landdistrikter i Mashonaland Central. Sekundær målgrupppe: 40 lokalsamfundsledere

Indikatorer:

1.1. Unge kvinder er i stand til at engagere lokale ledere i dialog og engagere sig i folkeoplysningsaktiviteter.

1.2. Unge kvinder engagerer sig i dialog med lokale ledere i spørgsmål om regering, politisk vold og kvinderettigheder

1.3. Unge kvinder engagerer sig i bevidstgørende aktiviteter

2.1. Køreplan for en demokratisk ledelsesstruktur for IYWD

2.2. Kommunikationsstrategi

2.3. Feedback mekanismer på medlemernes input til ledelsen

2.4. Kvartalsvise nyhedsbreve distribueres til medlemmerne

 

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT

Array