Sishoshovu Sesi Vutsevutse (An informed, Active and Critical Mass Movement)

Land: Swaziland

Partnere: Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ)

Bevilliget beløb: kr. 4,972,263.00

Projekt start: 02/01/2015 Projekt slut: 04/30/2018 (Afsluttet)

Swaziland er det sidste tilbageværende enevældige kongerige i Afrika, og selv mange af de mest basale rettigheder bliver ikke givet borgerne. Borgerne kender desuden ikke selv meget til deres rettigheder og er derfor ikke tilstrækkeligt aktive i kampen for et mere socio-økonomisk og politisk retfærdigt Swaziland. Dette projekt søger derfor at styrke og forene den demokratiske bevægelse i landet, samt at skabe et informeret og aktivt civilsamfund. Dette vil ske gennem ekstensivt civils uddannelse med fokus på skabelsen af en politisk bevidsthed hos befolkningen, samt udførelse af kampagnearbejde rettet mod civilbefolkningens behov samt for at lægge pres på regimet i Swaziland.