Securing fishing rights for the world’s small-scale fishers

Land: Sydafrika

Partnere: Indien, Pakistan, Sydafrika, Filippinerne, Bangladesh, Benin, Mali, Guinea, Sierra Leone, Madagaskar, Senegal, Mauretanien, Kenya, m.fl.

Bevilliget beløb: kr. 499,740.00

Projekt start: 08/01/2013 Projekt slut: 07/31/2014 (Afsluttet)

Projektet foregår i Sydafrika. Hovedformålet er at styrke World Forum of Fisher Peoples kapacitet til at udøve fortalervirksomhed på nationalt og international niveau. De to centrale temaer er 1) kampen imod privatisering af havets resurser og 2) vedtagelse og implementering af FNs nye retningslinjer for bæredygtigt fiskeri (forventes vedtaget af FN Fødevareorganisations fiskerikomité i 2014). De to centrale aktiviteter er 1) en research-komponent omkring privatisering af havet (Afrika Kontakt er ansvarlig) og 2) WFFPs 6. kongres. Partnerskabsaktiviteten bidrager til gennemførelsen af kongressen herunder 8 WFFP og 4 Afrika Kontakt medlemmers deltagelse. Konkrete resultater inkluderer en rapport om privatisering af fiskeriet; en gennemført kongres; ny strategiplan for WFFP (2014-2017); samt styrker organisatorisk kapacitet for begge partnere.

Overordnet mål:

At styrke og bemyndige World Forum of Fisher Peoples (WFFP) og dets medlemmer til at bekæmpe destruktive fiskeripolitikker og fremme alternativer, der tilgodeser kystnært småskala fiskeri på nationalt, regionalt og internationalt plan.

Umiddelbart mål:

Med udgangspunkt i kritisk research og videndeling om destruktive fiskeripolitikker og alternativer hertil, styrkes alle WFFPs medlemmers og Afrika Kontakts viden om temaet, til brug i deres fælles og individuelle lobby arbejde. Samarbejdet mellem WFFP og Afrika Kontakt styrkes via en succesfuld fælles organisering og gennemførelse af WFFPs kongres.

Målgruppe:

Repræsentanter fra alle WFFPs medlemsorganisationer (ca. 250 mennesker hvoraf 50% kvinder)

Indikatorer:

  • En forbedret forståelse af konsekvenserne af destruktive fiskeripolitikker blandt Afrika Kontakts 4 deltagende aktivister og foreningen som helhed til brug i det fremadrettede samarbejde med WFFP.
  • En forbedret forståelse af konsekvenserne af destruktive fiskeripolitikker blandt WFFP-ledelsen og dets 36 medlemsorganisationer til brug i advocacyarbejde på lokalt, nationalt, regionalt og internationalt plan.
  • En forbedret forståelse blandt AK og WFFP af alternative fiskeripolitikker, der tilgodeser kystsamfundsinteresser og en styrket evne til at yde fortalervirksomhed om hvordan disse kan implementeres på lokalt, nationalt, regionalt og internationalt plan.
  • En succesfuld afholdelse af kongressen.
  • En styrkelse af kendskabet mellem AK og WFFP, herunder planer for fremtidigt samarbejde.

Læs ansøgningen her: Securing fishing rights for the world’s small-scale fishers


TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT
Array