Securing Environmental Justice for African Fisher Peoples

Lande: Benin, Mauritania, Mali, Guinea, Sierra Leone, Senegal, South Africa, Madagascar, Kenya, Uganda

Partner: World Forum of Fisher Peoples

Bevilliget beløb: kr. 2,179,268.00

Projekt start: 1/13/2014 Projekt slut: 1/12/2016 (Afsluttet)

Hovedformålet er at styrke WFFP (medlemmer og lederskabsniveau) kapacitet til at udøve advocacy mhp. at fremme en menneskrettighedsbaseret tilgang til fiskeriet globalt. Kapacitetsopbygningen sker bl.a. gennem en række vidensempowerment-workshops for minimum 8 afrikanske WFFP-medlemmer. Advocacyarbejdet skal henvende sig mod COP’en for Convention on Biodiveristy, Verdensbankens Globale Partnerskab for Oceanerne og den Afrikanske Unions fiskerireform. Strategien for indsatsen er en kapacitetsopbygning af WFFP (med fokus på institutionelle og vidensmæssige aspekter), hvorigennem WFFP bliver bedre i stand til at udføre advocacyarbejde. Den primære målgruppe er WFFPs medlemsorganisationer og indsatsen kommer således over 3 millioner mennesker til gavn.

 

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT
Array