Organize and mobilize for democratic change

Land: Swaziland

Partner: FSEJ

Bevilliget beløb: kr. 4,995,636.00

Projekt start: 7/1/2011 Projekt slut: 4/30/2015 (Afsluttet)

1: at kapacitetsstyrke 6 partnere, på baggrund af workshops indenfor mobilisering og organisationsudvikling, og civil borgeruddannelse.

2: at give disse bevægelser evnen til at gennemføre kampagner og offentlige møder – også i samarbejde – om deres medlemmers rettigheder og en demokratisering af Swaziland

3: at give disse bevægelser evnen og styrken til at opbygge og deltage i nationale, regionale og internationale netværk. Swaziland er et ikke demokratisk land, hvor indbyggernes rettigheder ikke respekteres, og ofte krænkes.

Hovedproblemet er derfor manglen på demokrati i landet (og voldsom korruption), hvor fattige og marginaliserede mennesker har meget svært ved at blive hørt. Indsatsen skal styrke en bredere demokratiforståelse ved at styrke det interne demokrati i de medlemsbaserede bevægelser, samt give disse evnen til at tale på vegne af og ved inddragelse af deres medlemmer over for de lokale magthavere, for på den måde at skabe et pres for demokratiske reformer i landet.

Overordnet mål:

Skabelsen af velfungerende og dybt forankret demokrati i Swaziland.

Umiddelbare mål:

Mål: 1: at kapacitetsstyrke 6 partnere, på baggrund af workshops indenfor mobilisering og organisationsudvikling, og civil borgeruddannelse. 2: at give disse bevægelser evnen til at gennemføre kampagner og offentlige møder – også i samarbejde – om deres medlemmers rettigheder og en demokratisering af Swaziland og 3: at give disse bevægelser evnen og styrken til at opbygge og deltage i nationale, regionale og internationale netværk. Swaziland er et ikke demokratisk land, hvor indbyggernes rettigheder ikke respekteres, og ofte krænkes.

Målgruppe:

Målgruppen kan inddeles i to: 1.FSEJ og FSEJ’s 6 partnerorganisationers landsledelser og regionale ledere 2.Personer der er er målgruppe for Rural Civic Education Teams, medlemmerne af alle partnere, CBOs, traditionelle og community ledere, lokale og internationale partnere, netværk, SADC og EU regeringer. De 6 partner partnerorganisationer og de berørte målgrupper består af mere end 50% kvinder. Samlet målgruppe for projektet er ca. 90.000 mennesker.

Indikatorer:

  • At partnerorganisationers interne demokratiske rødder er styrket.
  • At der er flere betalende medlemmer af Partnerorganisationerne.
  • At der er en større gennemslagskraft i forhold til lokale, regionale og internationale beslutningstagere.
  • At der er aktiv deltagelse i og styrkelse af nationale, regionale og internationale CSO netværk.
  • At der er opnået større demokrati og rettighedsforståelse hos partnerorganisationer og målgruppen.
  • Der sker en udvikling af alternative politikker inden for en række fokusområder, såsom: uddannelse, arbejdstagerrettigheder, kvinder, jordrettigheder mv.

 

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT