NCA – Building a Platform for Unity

Land: Zimbabwe

Partner: National Constitutional Assembly

Bevilliget beløb: kr. 998,471.00

Projekt start: 8/1/2010 Projekt slut: 12/31/2012 (Afsluttet)

Projektet vil udvikle en ny strategisk retning for og konsolidere den zimbabweanske organisation National Constitutional Assembly’s organisatoriske kapacitet og demokratiske base. NCA er den eneste zimbabweanske CSO, der er fortaler for en folkelig og demokratisk forfatningsproces i Zimbabwe. Gennem konsultationer med 1273 medlemmer af NCAs ledelse på alle niveauer og udvikling af NCAs dokumentations- og kommunikationskapacitet for at inddrage de ca. 500.000 medlemmer udvikles en ny strategi, og hele organisationen styrkes. Der føres også en kampagne mod seksuel vold mod kvinder som en platform for at fremme folks rettigheder. En ny strategi kan fremmedgøre nogle medlemmer, men en styrket og enig organisation vil fungere som en bedre platform for at advokere for en retfærdig forfatning.

Overordnet mål:

Et levende og inkluderende civilsamfund i Zimbabwe, der faciliterer fremme og beskyttelse af befolkningens rettigheder ved at bruge ændring af forfatningen som platform.

Umiddelbare mål:

1. NCA har udviklet en vision og strategi for at deltage i borgeruddannelse og fortalervirksomhed om rettigheder, gennem en demokratisk og gennemsigtig proces med ejerskab fra NCA’s lederskab på alle niveauer

2. NCA har forbedret sin evne til at dokumentere og formidle organisationens politiske processer på alle niveauer

3. NCA har gennemført en kampagne omkring organiseret seksuel vold, som en metode til at fremme menneskerettigheder og retfærdighed

Målgruppe:

Primær målgruppe: 1273 medlemmer af NCA’s ledelse på alle niveauer Sekundær målgruppe: Ca. 500.000 medlemmer i NCA’s medlemsbase

Indikatorer:

 • NCA strategisk plan godkendt på NCAs kongres i 2011
 • Et udkast til handlingsplan udviklet
 • 120 konsultative workshops med kredslederskabet afholdt
 • 20 konsultationer med provinslederskabet afholdt
 • 2 møder med institutionelle medlemmer afholdt
 • Hele lederskabet er vidende om uddannelse i borgerrettigheder
 • Hjemmeside og pjecer til systematisk at dokumentere og formidle information til NCAs medlemmer og interessenter er udviklet
 • 1 informationsansvarlig er udpeget i ledelsen i de 120 kredse
 • Mindst 10 offentlige møder om kvinders rettigheder afholdt
 • 5000 informations pjecer om overgreb mod kvinder fordelt
 • Begæring om handling mod seksuel vold underskrevet af 10.000

 

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT

Array