Wednesday Debate

Spark til Spekulanterne! – Gentrificeringen, boligspekulation og kampen for København

Hvornår: 22. marts 2023 | 19:00 til 21:00
Hvor: Wesselsgade 2, 2200 KBH N
I byer verden over står boligmarkedet overfor en voldsom neoliberalisering. I København mærker vi effekterne af spekulanternes indtog på boligmarkedet, når Kereby (tidligere Blackstone), Heimstaden, Patrizia eller andre investeringsselskaber opkøber bygninger. Samtidig tvangsflyttes folk fra deres hjem i de almene boligområder, der på diskriminerende vis er stemplet som ghettoer, og spørgsmålet står, om vi egentlig bor i en by, der er indrettet til almindelige mennesker eller til investorer.
Hvorfor bliver det dyrere at bo i København? Hvordan foregår boligspekulation, hvilke selskaber står bag, og hvilke love gør de brug af? Hvad er lejernes rettigheder, når deres hjem bliver opkøbt? Skal vi lave huslejestrejke eller blokere Kerebys kontorer? Hvad er fremtidsscenariet for København, hvis vi bliver ved med at bevæge os i denne retning?
Sammen med aktivister og videnshavere vil vi dykke ned i, hvilke konsekvenser den massive spekulation i boliger har, hvad der vil ske med København, hvis spekulanterne får frie tøjler, og ikke mindst, hvad vi kan gøre for at bekæmpe dette og skabe en by med boliger til alle.
Array