Netværksmøderne for den danske klimaretfærdighedsaktivister

Hvornår: 12. oktober 2023 | 17:00 til 19:00
Hvor: Ungdommens Demokratihus, Slagtehusgade 10A, 1715 København V.

Netværksmøderne for den danske klimaretfærdighedsaktivister er tilbage. Efter endnu en sommer med alt for mange forfærdelige katastrofer er det kun blevet endnu tydeligere, hvor vigtigt og nødvendigt det er at fortsætte kampen for global klimaretfærdighed.

Vi er spændte på at høre, hvad der er af planer i de forskellige dele af klimaretfærdighedsbevægelsen den kommende tid. Derfor håber vi, at I vil bruge en eftermiddag i hinandens selskab torsdag den 12. oktober fra 17 til 19, med mulighed for at blive til aftensmad og hygge efterfølgende. Formålet med netværksmøderne er at samle aktivister fra forskellige grupper, organisationer og bevægelser, som kæmper for klimaretfærdighed i Danmark og globalt. På møderne udveksler vi erfaringer og lærer hinanden bedre at kende på tværs, så vi bedre kan støtte op om hinanden og indgå i samarbejder – for sammen står vi stærkere.

Til netværksmødet d. 12. oktober vil vi, udover at netværke og opdatere hinanden på efterårets planer, invitere til en diskussion under temaet: ’Civil ulydighed: Hvad har vi lært, og hvor står vi nu?’ Først vil der være en række korte oplæg fra repræsentanter fra forskellige grupper, efterfulgt af fælles diskussion. Hvis I har lyst til at holde et kort oplæg om de erfaringer I har gjort jer med civil ulydighed som strategi i klimaretfærdighedsaktivisme, kan I kontakte Amanda på amanda@globalaktion.dk.

Netværksmødet finder sted i Ungdommens Demokratihus, Slagtehusgade 10A, 1715 København V.

Tilmelding til netværksmødet: https://forms.gle/d3MhydFUndvAXNK3A

Del gerne med andre og kom frisk til en god aften sammen med andre klimaaktivister