Lancering:

Myterne om frihandel // The myths of free trade

Ny rapport stiller skarpt på frihandlens bagsider

Hvornår: 8. december 2022 | 17:30 til 19:00
Hvor: Global Aktion, Wesselsgade 2, 2200 Kbh N

English below.

Vær med til lanceringen af Global Aktions Handelsgruppes nye rapport, Myterne om frihandel – Konsekvenserne af et skævt system!

Det moderne globale handelssystem bygger på frihandel, der tillader, at varer og services cirkulerer mellem landegrænser uden hindringer. Blandt politikere er der bred enighed om, at frihandel skaber både jobs, vækst og velstand over hele verden. Det er den dominerende fortælling, der har defineret tilgangen til international handel gennem en årrække. Frihandel er på tværs af ideologiske skillelinjer blevet hyldet som vejen til at mindske fattigdom i det Globale Syd og mere frihandel er endda skrevet ind som en del af FN’s verdensmål.
Rapporten ”Myterne om Frihandel – Konsekvenserne af et skævt system” stiller sig særdeles kritisk overfor dette dominerende frihandelsnarrativ og argumenterer for, at nutidens globale handelssystem tværtimod fordrer en ekstrem global ulighed, hvor både mennesker og natur i det Globale Syd bliver ladet i stikken, alt imens Vesten og de multinationale virksomheder bliver rigere og rigere.
Program:
• Præsentation af rapporten ”Myterne om Frihandel – Konsekvenserne af et skævt system” og dens vigtigste argumenter af Global Aktions Handelsgruppe
• Oplæg af Admire Mutizwa, zimbabwisk handelsaktivist og økonom, om EU’s handelspolitik set fra et Globalt Syd perspektiv.
• Dialog og spørgsmål til Admire Mutizwa og Global Aktions Handelsgruppe.
NB! Konferencen foregår på engelsk.
————————————————————————-
This December, Global Aktion’s Trade Group publish their new report, The myths about free trade – the consequences of a crooked system!
The global trade system is based on free trade, which allows goods and services to circulate across borders unhindered. There exists a broad agreement amongst politicians that free trade creates jobs, growth, and prosperity worldwide. It is the dominating narrative, which has defined the approach to international trade for several years. Across ideological divides, free trade has been praised as the way to reduce poverty in the Global South, and more free trade has even been included in the UN Sustainable Development Goals.
The report “the Myths of Free Trade – the consequences of a crooked system” is highly critical of this dominant free trade narrative and argues that today’s global trade system, on the contrary, is dependent on extreme global inequality, where both people and nature in the Global South are left in the lurch, all the while the West and its multinational corporations become richer and richer.
Programme:
• Presentation of the report “Myths about Free Trade – the consequences of a crooked system” and its core arguments by Global Aktion’s Trade Group
• Presentation by Admire Mutizwa, Zimbabwean trade activist and economist, about the EU trade policy from a Global South perspective
• Conversation and questions to Admire Mutizwa and Global Aktion’s Trade Group
NB! The conference will be in English.

Download the article here

Array