Alle medlemmer er velkommen

Generalforsamling i Global Aktion

Ordinær generalforsamling

Hvornår: 29. maj 2021 | 13:00 til 16:00
Hvor: Wesselsgade 2
Ordinær generalforsamling i Global Aktion.

 

Alle medlemmer er velkommen

 

Afholdes i baggården, i det fri, i opsatte telte.

 

Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Global Aktions skriftlige beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt indsamlingsregnskab, for det forløbne år.
4. Vedtagelse af arbejdsplan
5. Fremlæggelse af aktivitets-budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af et forretningsudvalg bestående af et ulige antal medlemmer
9. Valg af statsautoriseret eller registeret revisor.

 

Tilmelding til info@globalaktion.dk