Hlominsika: Lad demokratiet slå rod

Land: Swaziland

Partner: Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ), Swaziland

Bevilliget beløb: kr. 767,582.00

Projekt start: 2/1/2006 Projekt slut: 12/31/2007 (Afsluttet)

Forfatningskrise og demokratisk underskud præger Swaziland i disse år. En demokratisk proces er vejen til frigive en ny dynamik i landet, hvor levevilkårene er præget af dyb fattigdom, sygdom og tiltagende desperation. Projektet bidrager til demokratiseringsprocessen ved at styrke den organisatoriske og vi-densmæssige kapacitet hos paraplyorganisationen Foundation for Socio-Economic Justice i særlig grad i landområderne. Interne politikseminarer (35 deltagere) samt ‘højskoleophold’ (100 deltagere) vil i projektforløbet lede frem til dannelsen af ’civic education teams’ med vægt på demokratiforståelse og menneskerettigheder. Disse vil forestå afholdelse af demokratimøder i landområderne med forventeligt 3000 deltagere. Demokratiprojektet er et bidrag til konfliktløsning i forhold til de krisetegn, også af mere destruktiv karakter, der i stigende grad kendetegner samfundslivet i Swaziland.

Overordnet mål:

At fremme udviklingen af en demokratisk kultur i Swaziland

Umiddelbare mål:

At bidrage til samarbejdspartnerens organisatoriske og vidensmæssige evne i forhold til især demokratiforståelse og menneskerettigheder.

Målgruppe:

Primær målgruppe er landbefolkningen, især deltagerne i de lokale demokratimøder med et forventeligt deltagerantal på over 3000 personer. Sekundær målgruppe er samarbejdspartnerens ledelse samt medlemmer, i alt mindst 135 personer. På begge niveauer, især på ledelsesniveauet, er der overvægt af kvinder.

Indikatorer:

Afholdelse af politikseminarer (3), ’højskoleophold’(4), dannelse af demokratigrupper i landområderne.(10 grupper/30 lokale møder). Etablering af politiske udvalg inden for områder som: forfatningsmodeller, ligestilling, miljø/ressourceadgang, uddannelse og sundhed.

 

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT

Array