Global Climate Justice Warriors

Country: Danmark 

Partners: Global Aktion, Teachers for Future, Fridays for Future og Den Grønne Studenterbevægelse.

Allocated amount: DKK 999.515

Project start: 01/12/2020 Project end: 01/08/2022

Climate Justice Warrior-indsatsen har til formål at understøtte og udvikle den igangværende klimabevægelse, der allerede har haft succes med at inddrage klimaproblematikken i en dansk kontekst til også at omfatte det Globale Syd. Det skal tage udgangspunkt i en forståelse af, at vi lever i en global verden, hvor det man gør i Nord har konsekvenser for dem, som bor i Syd. Viden og stillingtagen til global klimaretfærdighed, skal løfte alle fire partnerens perspektiv på klimakrisen, og skabe en stærkere fælles forståelse for, hvordan vores handlinger påvirker fattige i Det Globale Syd. Vi vil gøre brug af eksempler fra vores partnere i Det Globale Syd, og de gæster der inviteres derfra, skal ligeledes være unge. 

Development objective:

Vi vil dermed åbne for en debat, der ikke blot diskuterer reduceringen af CO2, men hvordan menneskerettigheder, sociale forhold og Det Globale Syd reagerer og oplever klimakrisen, og hvordan det hænger sammen med den politik og forbrug, der er skabt i Det Globale Nord. 

Immediate objectives:

1: Det grundlæggende mål for opstartsaktiviteterne er at sikre og forberede de forskellige aktører og aktivister til de forestående projekter på institutioner og skoler. Herunder er der planlagt strategimøder af de involverede partnere, Fridays For Future, Teachers For Future og Den Grønne Studenterbevægelse. 

2: Gennem undervisningsaktiviteterne vil vi bruge det engagement og materiale udarbejdet i fase 1 til at møde så mange unge som muligt ude på skolerne. Det skal resultere i en øget aktivisme og engagement, ud over observation og følgeskab ift. engagementspyramiden.

3: Målsætningen, er at sikre at de lokale CJW-grupper bliver styrket i viden og antal engageret, så det bliver en bæredygtig aktivisme, der fortsat kan præge skoler, institutioner og lokalsamfund efter projektets afslutning. 

Target groups:

Indsatsens målgruppe er unge i alderen 13-20 år, der enten går i folkeskole eller er i gang med en ungdomsuddannelse.  Vi fokuserer på syv udvalgte byer (København, Aarhus, Aalborg, Silkeborg, Svendborg, Roskilde/eller Slagelse og Esbjerg/eller Vejle)