Fiskerifagligt Netværk

Land: Danmark

Partnere: Levende Hav, Afrika Kontakt, RAZON og PUGAD

Bevilliget beløb: kr. 499,033.00

Projekt start: 10/30/2007 Projekt slut: 09/01/2009 (Afsluttet)

Levende Hav, Afrika Kontakt, RAZON og PUGAD arbejder alle med projekter, der primært involverer småfiskere hhv. i Kasakhstan, Sydafrika, Mellemamerika og Filippinerne. Fælles for alle projekterne er, at småfiskerne i Syd bliver stærkere i deres virke, at de bliver mere selvhjulpne og dermed kan påbegynde at influere de politiske beslutningsprocesser på alle niveauer. Situationen i dag er, at kystfiskerne er de mest udsatte grupper i samfundet. De mangler uddannelse – sågar helt grundlæggende læse-, skrive- og regnefærdigheder, og de tages ikke med på råd når fiskekvoter sælges til højestbydende.

De deltagende organisationer indgår i netværket med det fokus, at alle medlemmer kommer med hver deres kapaciteter og interesser, med det fælles mål at blive bedre til det vi laver.

Udgangspunktet er det faglige, hvor den økonomiske støtte anvendes til kapacitetsopbygning af de danske organisationer, vidensdeling og erfaringsudveksling, dokumentation samt information og oplysning til den danske offentlighed.

Array