Embili Impela

Land: Swaziland

Partner: Swaziland National Ex-Mineworkers Association (SNEMA)

Bevilliget beløb: kr. 998,927.00

Projekt start: 3/1/2013 Projekt slut: 12/31/2014 (Afsluttet)

Embili Impela er et udfasningsprojekt med udgangspunkt i et tidligere gennemført projekt “Qubula Zasha”. Efter projektet skal SNEMA være økonomisk, demokratisk og organisatorisk bæredygtigt, uden økonomisk støtte fra CISU. Projektet er bygget op omkring tre konkrete projektmål: organisatorisk kapacitets opbygning, intern økonomisk opbygning, samt netværk og fundraising. I Qubula Zasha blev SNEMA styrket, hvilket Embili Impela bygger videre på og konsoliderer de aktiviteter initieret. Da de nuværende medlemskontingenter ikke dækker de primære udgifter for SNEMA, er det vigtig at fortsætte fokusering på betalende medlemmer. Det er endvidere vigtigt at få ekstern finansiering til at dække de udbyggende aktiviteter. Kongen i Swaziland har negligeret eks-minearbejdernes rettigheder og frarøvet dem deres pension. SNEMAs formål er derfor at promovere og sikre deres medlemmers rettigheder. Deres medlemmer er hovedsagligt fra landet, uuddannet og arbejdsløse, de tilhører derfor de fattigste i Swaziland.

Overordnet mål:

SNEMA er økonomisk, organisatorisk og demokratisk bæredygtig og er i stand til at sikre og promovere ex-minearbejderne, minearbejderne og familiernes rettigheder.

Umiddelbare mål:

• SNEMAs struktur, principper og visioner er konsolideret og ensartet på alle organisationens niveauer: lokal, regional og national.

• SNEMA har et velfungerende hovedkontor, som er egenfinanseret gennem medlemskontingent og fundraising aktiviteter.

• SNEMA har udviklet formelle arbejdsrelationer med mindst tre regionale organisationer med formålet at påbegynde fortalervirksomhed, ekstern funding og vidensdeling.

• SNEMAs struktur, principper og visioner er konsolideret og ensartet på alle organisationens niveauer: lokal, regional og national.

• SNEMA har et velfungerende hovedkontor, som er egenfinanseret gennem medlemskontingent og fundraising aktiviteter.

• SNEMA har udviklet formelle arbejdsrelationer med mindst tre regionale organisationer med formålet at påbegynde fortalervirksomhed, ekstern funding og vidensdeling.

Målgruppe:

Den primære målgruppe er ex-minearbejdere, minearbejdere og deres familier, hvor 30% forventes at være kvinder. Den sekundære målgruppe er medlemmernes lokale samfund, myndighederne i Swaziland og den bredere demokratiske bevægelse.

Indikatorer:

  • Der er blevet formuleret strategier på områderne: ansvarlighed og køn samt afholdt generalforsamling, hvor SNEMAs principprogram er blevet godkendt.
  • Der er blevet produceret en rekrutteringsguide og 1000 nye medlemmer er blevet registeret.
  • Mindre lokale kampagner er afholdt på lokalt niveau samt en større på nationalt niveau.
  • Mindst 2 nye partnerskaber er indgået med formål at vidensdele om lobbyvirksomhed og organisering samt finansiel støtte. Yderligere er et partnerskab med SNUS indgået.
  • SNEMA er blevet en del af et fundraisingkonsortium.

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT

Array